Bestille litteratursøk og veiledning

Medisinsk bibliotek tilbyr veiledning i litteratursøk, kunnskapsbasert praksis, EndNote og andre bibliotektjenester, eller vi kan utføre litteratursøk for deg. I travle perioder er det ofte 1-3 ukers ventetid på veiledning eller oppstart på litteratursøk, så ta kontakt i god tid.

​Bestill veiledningstid med bibliotekar

Du kan bestille veiledning i litteratursøk på ønsket problemstilling eller tema (1-2 timer), eller veiledning i bruk av bibliotekets tjenester og e-ressurser, f.eks. EndNote eller Oria. Du kan få veiledning i bibliotekets lokaler eller digitalt via Teams.
Det er for tiden minst 1-2 ukers ventetid på veiledning.
Bestill veiledning

Veiledning i forbindelse med etter- og videreutdanning eller masterløp

Sjekk gjerne hva du kan få hjelp til av biblioteket på ditt studiested.
Alternativt kan du få inntil 1,5 time søkeveiledning av oss.
Det er for tiden minst 1-2 ukers ventetid på veiledning.
Bestill studentveiledning

Bestill litteratursøk utført av bibliotekar

Dersom du ønsker at en bibliotekar skal gjøre litteratursøk for deg, kan du bestille litteratursøk. Det er ofte lurt eller nødvendig å ha et innledende møte eller samtale for å klargjøre oppdraget. Omfattende litteratursøk til  forskjellige typer systematiske oversikter, mini-metodevurderinger, prosedyrer og lignende utføres etter bestemte metoder av eller i samarbeid med bibliotekar. Dette er ofte tidkrevende og vi anbefaler å ta kontakt tidlig i arbeidsprosessen og avtale møte med oss.
Det er for tiden minst 1-4 ukers ventetid før vi kan starte på søket ditt.
Bestill litteratursøk

Kurs og presentasjoner

I tillegg til kursene under kan vi kan også skreddersy kurs eller presentasjoner, tid og sted for din avdeling eller gruppe (minimum 3 personer). Dette gjelder også for avdelinger utenfor Nordbyhagen. Send gjerne en forespørsel til biblioteket@ahus.no

Sist oppdatert 28.05.2024