Bestille og låne

Biblioteket betjener alle ansatte samt studenter innen medisin og helsefag.

Fyll ut skjema for å bli låner ved Medisinsk bibliotek på Ahus

Endringer

Dersom du allerede er registrert som låner i biblioteksystemet og ønsker å gi beskjed om endringer i din kontaktinformasjon, ​send e-post til biblioteket@ahus.no

Medisinsk bibliotek betjener sykehusets ansatte og studenter i praksis. ID-kort må forevises ved forespørsel.

Hvem kan låne?

 • Biblioteket betjener primært ansatte ved Ahus
 • Studenter i praksis kan låne fra bibliotekets samlinger
 • Ansatte med primær tilhørighet til annet lærested bes benytte lærestedets bibliotek

Lånekort

 • Ansatte må ha ID-kort ved Ahus for å bli registrert som låner. Har du et nasjonalt lånekort kan dette benyttes som lånekort i Medisinsk bibliotek (kortet må registreres i vårt system før du kan låne)
 • Studenter benytter sitt studentkort/lånekort fra lærestedet som lånekort i Medisinsk bibliotek (kortet må registreres i vårt system før du kan låne)
 • Du er ansvarlig for at din kontaktinformasjon til enhver tid er korrekt i bibliotekets register

Lånetider

 • Lånetid for bøker er normalt 4 uker (lån fra andre bibliotek kan ha andre lånetider)
 • Tidsskrifter er ikke til utlån

Lån fra andre bibliotek (fjernlån)

 • Bøker du trenger til faglig oppdatering, forskning eller studier kan lånes inn fra andre bibliotek
 • Dette gjelder kun for Ahus-ansatte
 • Studenter og andre med primær tilhørighet til annet lærested må kontakte sitt lærested for dette tilbudet

Fornye lån

 • Lån kan fornyes inntil 5 ganger dersom bøkene ikke er reservert for andre
 • Du kan selv fornye egne lån via Oria.no

For sen innlevering

 • Når lånefristen er ute, sender vi purring(er)
 • Dersom materialet ikke blir innlevert, påløper erstatningsansvar

Mistet eller ødelagt (erstatningsansvar)

 • Du er personlig ansvarlig for det du låner og for å returnere det til biblioteket innen lånefristene
 • Mistet eller ødelagt materiale kan erstattes med nytt eksemplar eller erstatningsgebyr pålydende innkjøpspris + kr. 350,- i omkostningsgebyr
 • For materiale lånt fra andre bibliotek fastsettes erstatningsbeløpet av eierbiblioteket
 • Alle gebyrer blir liggende i systemet til låner har gjort opp for seg. Lånere med utestående gebyrer vil bli sperret

 1. Logg på Oria.no
 2. Finn ønsket bok/artikkel
 3. Klikk på Bestill dokument eller Bestill kopi
 4. Gjør ev. tilpasninger eller legge til kommentar i skjemaet
 5. Klikk Bestill dokument
 6. Bestillingen går til biblioteket på Ahus, og så får du beskjed når du kan hente i biblioteket eller få materialet tilsendt

Hvis du ikke finner ønsket bok eller artikkel, kan du klikke på Bestill øverst i Oria og fylle ut bestillingsskjema.

Du kan også bruke tilbakemeldingsknappen i Oria eller sende bestillinger til biblioteket@ahus.no

Innkjøpsforslag kan sendes til biblioteket@ahus.no

Sist oppdatert 28.05.2024