Søk i databaser

Når du leter etter svar på kliniske spørsmål er det lurt å starte med oppsummert kunnskap. Databasene er sortert i henhold til kunnskapspyramiden, slik at kilder for oppsummert kunnskap kommer først.

Snarveier: PubMed | Medline | Embase | PsycINFO | Cinahl | Web of Science | Cochrane | SveMed+ (ikke oppdatert etter 2019)

Kunnskapspyramiden er en modell som hjelper deg å velge hva du skal søke etter og hvor du skal finne det. Kilder til oppsummert forskning ligger øverst i pyramiden og kilder til enkeltstudier ligger nederst. Start så høyt opp i pyramiden som mulig.

​Du finner illustrasjon og informasjon om kildevalg og kunnskapspyramiden i Helsebibliotekets nettbaserte kurs om kunnskapsbasert praksis​:

Kunnskapsbasert praksis (helsebiblioteket.no​

UpToDate | App | Veiledning | Nasjonal tilgang (tilgang hjemmefra med OpenAthens)
Diagnose og behandling.

BMJ Best Practice | App | Veiledning | Nasjonal tilgang
Diagnose, etiologi, behandling, prognose. 

DynaMed | Abonnement avsluttet januar 2024.

Nursing Reference Center | Nursing Reference Center | Abonnement avsluttet januar 2024. Erstattes av Dynamic Health.

Dynamic Health | App​ | Veiledning/eksempelsøk | Tilgang via Ahus
Klinisk oppslagsverk med hovedfokus på sykpleie og helsefag. 

Cochrane Clinical Answers | Nasjonal tilgang
Konkrete kliniske spørsmål besvart ved hjelp av forskning.​

Pyramidesøket | Nasjonal tilgang
Samsøk i UpToDate, BMJ Best Practice, ACP Journal Club, McMaster Plus.
Anbefales for raske oppslag, for mer dyptgående søk bør du søke i basene enkeltvis.

Helsedirektoratet (Norge) - nasjonale faglige retningslinjer

Fagprosedyrer (Norge) - kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Helsebibliotekets retningslinjedatabase (Norge/internasjonal) - kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger

Center for kliniske retningslinjer (Danmark)

Socialstyrelsen: nationella riktlinjer (Sverige)

NICE Guidelines (UK) - britiske retningslinjer

TRIP (engelskspråklig/Europa) - samsøk etter bl.a. retningslinjer.
Gratis, men fordeler ved å registrere seg.

Guidelines International Network (G-I-N) - internasjonale retningslinjer

Cochrane Library | Veiledning | Veiledning (norsk) | Nasjonal tilgang
Effekt av tiltak, men også diagnostikk og etiologi.

Epistemonikos | Veiledning | Gratis
Kliniske spørsmål.

IN SUM - barn og unges psykiske helse og velferd

Campbell Library - utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging

OTseeker - ergoterapi

PEDro - fysioterapi

Pyramidesøket | Nasjonal tilgang
Samsøk, deriblant på systematiske oversikter fra ACP Journal Club og McMaster Plus.

TRIP (engelskspråklig/Europa) - samsøk etter bl.a. systematiske oversikter.
Gratis, men fordeler ved å registrere seg (Ahus har ikke tilgang til PRO-funksjonene).

APA PsycINFO (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus
Psykiatri og psykologi.

CINAHL (Ebsco) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring. Du kan også søke i Medline via samme grensesnitt. 

Embase (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus
Medisin, helsefag, psykologi/psykiatri. Spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. Dekker mange vest-europeiske tidsskrifter som ikke dekkes i PubMed/Medline. 

ERIC (Ebsco) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner. Finnes også som ERIC (gratisversjon)

Google Scholar - alle fagområder, siteringssøk, finne fulltekst.
Egner seg godt for sondering, men gode faglige/systematiske søk bør gjøres i andre databaser.

Idunn​ | Tilgang via Ahus
Artikler i fulltekst fra 82 norske tidsskrifter, samt 83 fritt tilgjengelige e-bøker.​

Medline (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus
Medisin, helsefag, psykologi/psykiatri. 
Du kan også søke i Medline via Ebsco (samme grensesnitt som Cinahl) eller Medline via Clarivate (samme grensesnitt som Web of Science)

Norart - artikler fra 380 norske/nordiske tidsskriftartikler og årbøker. 
NB! Oppdateres ikke lenger, avsluttet 2021.

PsycINFO (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus
Psykiatri og psykologi.

PubMed | Veiledning (norsk) | Gratis
Medisin, helsefag, psykiatri/psykologi.

Scopus | Tilgang via Ahus
Realfag, medisin, samfunnsfag. Siteringssøk.

SveMed+ - skandinaviske artikler innen medisin og helsefag.
NB! Oppdateres ikke lenger, avsluttet 2019.

Web of Science (Clarivate) | Tilgang via Ahus
Alle fagområder. Siteringssøk. Lenker til Journal Citation Reports

Fysioterapi og ergoterapi

PEDro - fysioterapi

Cinahl (Ebsco) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring. Du kan også søke i Medline via samme grensesnitt.

Legemidler

IBM MicroMedex med Martindale | Apper | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Internasjonal oppslagsverk om legemidler.

Helsebibliotekets emneside: Legemidler

KOBLE ​| Gratis
Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler, med informasjon om dosering og bruk av legemidler for barn. Finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet.

Pedagogikk

ERIC (Ebsco) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner. Finnes også som ERIC (gratisversjon)

Psykologi og psykiatri

APA PsycINFO (Ovid) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus
Psykiatri og psykologi.

IN SUM - systematiske oversikter om barn og unges psykiske helse og velferd.

Psychiatry online inkl. DSM-5 | Tilgang via Ahus

Radiologi / bilder

e-Anatomy: radiologic anatomy atlas | Tilgang via Ahus

STATdx | Tilgang via Ahus
Diagnostisk beslutningsstøtte for radiologer. Diagnoser, caser og digitale bilder. 

Thieme Teaching Assistant | Demo | Tilgang via Ahus
Interaktivt anatomisk atlas.

Sykepleie

Cinahl (Ebsco) | Veiledning (norsk) | Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket
Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring.

Dynamic Health App​ | Veiledning/eksempelsøk | Tilgang via Ahus
Klinisk oppslagsverk med hovedfokus på sykpleie og helsefag. 

eBook Nursing Collection​ | Tilgang via Ahus
770 e-bøker innen sykepleie.

Nursing Reference Center | App | Veiledning | Tilgang via Ahus
Avgrens til evidence-based care sheets, skills, quick lessons. 


Sjeldne sykdommer

Genetic and Rare Diseases (GARD)
Pasientrettet informasjon om sjeldne diagnoser på engelsk og spansk.

Orpha.net​
Portal for sjeldne sykdommer og sjeldne legemidler. Utviklet av French National Institute for Health and Medical Research, nå et samarbeid mellom mer enn 40 land.

Rare diseases database
​Informasjon om mer enn 1200 diagnoser laget av National Organization for Rare Disorders.

Sjelden.no  
Kvalitetssikret kunnskap om ca. 1200 sjeldne diagnoser. Laget av  Nasjonal kompetansetjeneste for sjelde diagnoser.

Impact factor

Journal Citation Reports | Tilgang via Ahus
Verktøy for statistisk analyse av vitenskapelige tidsskrifters innflytelse, basert på tidsskriftene i Web of Science.​

​​Pasientinformasjon

Helseemner, genetikk, medisinske tester, medisiner, kosttilskudd og sunne oppskrifter.

Pasientinformasjonsbrosjyrer (Helsebiblioteket)
303 emner pr. 1. juni 2023. Mye er oversatt fra BMJ Best Practice og noe fra PharmaSafe.


Sist oppdatert 28.05.2024