HELSENORGE

Hospitering

Leger, psykologer og studenter kan hospitere ved sykehuset. Det innebærer en tidsavgrenset, ulønnet arbeidsperiode under veiledning.

Hospitering må ikke forveksles med studentpraksis.

Søkere fra UiOs partneruniversiteter henvender seg til med-studieinfo@medisin.uio.no.

Trenger du hospitering for å få autorisasjon i Norge, må du vedlegge vedtak fra Helsedirektoratet.

Hospitanter ved Ahus må beherske muntlig og skriftlig norsk eller et annet skandinavisk språk.

Søknadsskjema om hospitering sendes til den divisjonen eller klinikken du ønsker, se kontaktinformasjon under. 

 
Skjema for hospitering (PDF)

Kontaktinformasjon til divisjon eller klinikk

Kirurgisk divisjon
hospiteringkd@ahus.no 

​Medisinsk divisjon
hospiteringmd@ahus.no

Ortopedisk klinikk
postmottak@ahus.no

​Barne- og ungdomsklinikken
hospiteringbuk@ahus.no 

​Divisjon psykisk helse
hospiteringdph@ahus.no

​Kvinneklinikken
hospiteringkk@ahus.no

Divisjon for diagnostikk og teknologi
hospiteringddt@ahus.no

Kontaktinformasjon for fastleger

Epost: torgeir.landvik@ahus.no

Fant du det du lette etter?