Hospitering

Leger, psykologer og studenter kan hospitere ved sykehuset. Det innebærer en tidsavgrenset, ulønnet arbeidsperiode under veiledning.

Hospitering må ikke forveksles med studentpraksis.

Søkere fra UiOs partneruniversiteter henvender seg til med-studieinfo@medisin.uio.no.

Trenger du hospitering for å få autorisasjon i Norge, må du vedlegge vedtak fra Helsedirektoratet.

Hospitanter ved Ahus må beherske muntlig og skriftlig norsk eller et annet skandinavisk språk.

Søknadsskjema om hospitering sendes til den divisjonen eller klinikken du ønsker, se kontaktinformasjon under. 

 
Skjema for hospitering (PDF)

Sist oppdatert 09.05.2019