Spesialistutdanninger på Ahus

Ahus tilbyr LIS-utdanning innen 32 spesialiteter. I mange fag kan du ta hele spesialiseringen hos oss, og i resterende fag har vi avtale om spesialiseringstid på Oslo universitetssykehus. Du finner full oversikt for ditt fag i våre generelle utdanningsplaner under.

Sist oppdatert 20.12.2023