Uønskede hendelser (3-3 meldinger)

Vi har en lovpålagt plikt som sykehus til å melde fra om hendelser som har ført til eller kunne ha ført til betydelig skade på pasient. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.

3-3 meldingene blir sendt til Helsedirektoratet. Alvorlige hendelser blir også varslet Statens Helsetilsyn etter § 3-3 a i spesialisthelsetjenesteloven. Alle unaturlige dødsfall blir meldt til politiet.

Meldeplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 har som formål å forbedre pasientsikkerheten. Gjennomgangen av pasientrelaterte hendelser er viktig for læring og forbedring og er en del av det løpende forbedringsarbeidet ved sykehuset.

I 2017 ble det meld inn 266 pasientrelaterte 3-3 hendelser til Helsedirektoratet. For 2016 meldte vi inn 314 pasientrelaterte hendelser.

Sist oppdatert 09.05.2019