Nasjonalt referanselaboratorium for humant papillomavirus (HPV)

Mikrobiologi- og smittevernavdelingen på Ahus har nasjonal referansefunksjon for HPV. Referansefunksjonen er organisert under forskning og utviklingsseksjonen.

En av funksjonene til referanselaboratoriet er referansediagnostikk og vi er til enhver tid behjelpelige med verifisering av prøvesvar påvist ved andre laboratorier. Vi bistår også med supplerende analyser, som for eksempel HPV-genotyping. Flere HPV-metoder vil da kunne benyttes.   

Laboratorier som ønsker bistand med prøver kan ta kontakt med fagansvarlig ved referanselaboratoriet. Dette gjelder også ved ønske om samarbeid ved forskningsprosjekter.

HPV-analyse ved referanselaboratoriet

Kontakt​​informasjon

Irene Kraus Christiansen

Fagansvarlig
Telefon: 67 96 69 06 / 67 96 46 73
Epost: irene.kraus.christiansen@ahus.no

Anita Blomfeldt

Seksjonsleder FoU
Tlf: 67 96 81 49
E-post: anita.blomfeldt@ahus.no

Kristiane Søreng

Overingeniør/forsker
Tlf: 67 96 46 73
Epost: kristiane.soreng@ahus.no​

Gro K. Presthus

Overingeniør
Tlf: 67 96 46 73
Epost: gro.kummeneje.presthus@ahus.no​​

English website under construction - coming soon.
In the meantime, feel free to contact us if you have any questions.

Sist oppdatert 16.01.2023