Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKi) barn og unge

RSKi er et kompetansesenter som kan bistå lokale avdelinger for barn- og unges psykiske helse og primærhelsetjenesten i regionen med drøftinger og råd.

RSKi barn og unge har som mål å utvikle et bredere tilbud til barn og unge med kjønnsinkongruens.

Vi er ett av to regionale sentre i Helse-Sør Øst (HSØ), sammen med Sykehuset i Vestfold. For barn og ungdom er vi lokalisert i BUP Kongsvinger og BUP Larvik/Tønsberg, for voksne er vi lokalisert i DPS Nedre Romerike og DPS Vestfold. 

Vi bistår avdelinger og primærhelsetjenesten i den nordøstlige delen av HSØ som er Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Sykehuset Østfold. Alle henvisninger som er tiltenkt NBTK/ KID teamet ved OUS/ Rikshospitalet skal etter en basisutredning drøftes med oss i RSKi barn og unge ved Akershus universitetssykehus. 

Det regionale tilbudet bygges opp i samarbeid med den nasjonale behandlingstjenesten ved OUS, «Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge» (KID-Teamet) og de andre regionale sentrene. Fra høsten 2023 skal vi pilotere inntak av noen få pasienter utover opptaksområdet til BUP Kongsvinger i tett samarbeid med den nasjonale behandlingstjenesten.

Seksjonsleder

Erik Wammer

Faglig koordinator/ teamleder

Ronny Aaserud
​​​

Pasienter under 18 år og som ikke tilhører opptaksområdet til BUP Kongsvinger, skal fortsatt henvises til utredning / behandling ved lokale avdelinger for barn- og unges psykiske helsevern (BUP). 


Hva er kjønnsinkongruens?

Kjønnsinkongruens er en vedvarende opplevelse av at ens tildelte kjønn ved fødselen ikke er i samsvar med det kjønnet man selv opplever at man er. Barn og unge med kjønnsinkongruens kan identifisere seg som gutter eller jenter, eller ha en identitet som ikke tydelig passer inn i én av disse to kategoriene.

​Kjønnsinkongruens - informasjon til pasient og henvisende behandler

Barn og unge under 18 år

For barn og unge vil helsehjelpen starte med å hjelpe barnet eller ungdommen å utforske egen kjønnsidentitet i et trygt rom uten sykeliggjøring, og i noen tilfeller vil dette være tilstrekkelig. Omgivelser kan oppleve det som vanskelig at barn og unge har en normbrytende kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er derfor ofte viktig å gi god støtte og veiledning til foresatte, slik at de blir gode støttespillere for sine barn.

Kjønnsinkongruens - barn og unge - informasjon til pasienter og henvisende behandler


Kontaktinf​​ormasjon

Vi tar imot telefoner fra kl. 09:00-14:00 fra mandag til fredag. Hvis du ikke får svar, legg igjen beskjed og vi ringer deg opp så snart som mulig. Send oss gjerne en e-post så avtaler vi et veiledningstidspunkt. Det er lav terskel for å ta kontakt med oss.

Kontaktperson

Ronny Aaserud, psykologspesialist og spesialist i sexologisk rådgivning NACS (Nordic Association for Clinical Sexology)
Telefon: 90 40 10 19 

E-post: Ronny.Aaserud@ahus.no

Besøksadresse

Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger

Sist oppdatert 31.08.2023