Acalabrutinib ved kronisk lymfatisk leukemi

Hensikt med ASSURE studien er å undersøke effekt og sikkerhet av studiemedisinen Acalabrutinib hos personer med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har behov for behandling.

Studiemedisinen Acalabrutinib er rettet mot et protein, kalt BTK, som bidrar til vekst av kreftceller. Medisinen har vist i kliniske studier at det har god effekt på KLL ved å blokkere dette proteinet. Studiemedisinen er allerede godkjent for behandling av en type lymfekreft, som kalles mantelcellelymfom. ASSURE-studien involverer tre ulike KLL pasient grupper; deltakere som ikke har fått behandling tidligere, deltakere som ikke har hatt effekt av eller ikke tåler tidligere behandling pga bivirkninger, og deltakere som tidligere har mottatt en bestemt type behandling med et legemiddel som blokkerer BTK-proteinet som nå trenger ny behandling.

Hvem kan delta?

Ta kontakt med fastlegen din eller behandlende lege på sykehuset for henvisning til deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Deltagelse i ASSURE-studien består av tre deler:

Del 1

Screeningbesøk hvor du vil gjennomgå medisinske og radiologiske undersøkelser for å vurdere om du oppfyller kriteriene for å delta i studien.

Del 2

Studiebehandlingsperiode – du vil motta studiemedisinen og gjennomgå ytterligere medisinske undersøkelser og vurderinger på sykehuset. Studiebehandlingen gis i sykluser, hvor hver syklus varer i 28 dager. I løpet av studiebehandlingsperioden vil du ta utprøvingslegemiddelet i opptil 48 sykluser. Studiemedisinen gis i form av kapsler.

Del 3

Oppfølgingsbesøk - 30 dager etter siste dose av studiemedisinen vil du bli bedt om å møte opp på studiesenteret slik at studieteamet kan kontrollere helsetilstanden og hvordan du føler deg.

Hvis du responderer bra på studiemedisinen, kan du fortsette å ta den etter at studiebehandlingsperioden er ferdig.

Vær oppmerksom

Hvis studiemedisinen virker, kan du få gunstig effekt ved å delta i studien. Hvis studiemedisinen ikke virker, er det mulig du ikke har noen fordeler ved å delta. Resultatene fra studien kan imidlertid hjelpe andre mennesker i fremtiden.

Studiemedisinen kan også gi bivirkninger av ulik grad.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?