Acalabrutinib ved kronisk lymfatisk leukemi

Hensikt med ASSURE studien er å undersøke effekt og sikkerhet av studiemedisinen Acalabrutinib hos personer med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), den vanligste typen blodkreft, og som har behov for behandling.

Om studien

Studiemedisinen Acalabrutinib er rettet mot et protein, kalt BTK, som bidrar til vekst av kreftceller. Medisinen har vist i kliniske studier at det har god effekt på KLL ved å blokkere dette proteinet. Studiemedisinen er allerede godkjent for behandling av en type lymfekreft, som kalles mantelcellelymfom. ASSURE-studien involverer tre ulike KLL pasient grupper; deltakere som ikke har fått behandling tidligere, deltakere som ikke har hatt effekt av eller ikke tåler tidligere behandling pga bivirkninger, og deltakere som tidligere har mottatt en bestemt type behandling med et legemiddel som blokkerer BTK-proteinet som nå trenger ny behandling.

Vitenskapelig tittel

En fase IIIb, enkelt arm, åpen, multisenter studie for å undersøke effekt og sikkerhet av acalabrutinib hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Ta kontakt med fastlegen din eller behandlende lege på sykehuset for henvisning til deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Deltagelse i ASSURE-studien består av tre deler:

Del 1

Screeningbesøk hvor du vil gjennomgå medisinske og radiologiske undersøkelser for å vurdere om du oppfyller kriteriene for å delta i studien.

Del 2

Studiebehandlingsperiode – du vil motta studiemedisinen og gjennomgå ytterligere medisinske undersøkelser og vurderinger på sykehuset. Studiebehandlingen gis i sykluser, hvor hver syklus varer i 28 dager. I løpet av studiebehandlingsperioden vil du ta utprøvingslegemiddelet i opptil 48 sykluser. Studiemedisinen gis i form av kapsler.

Del 3

Oppfølgingsbesøk - 30 dager etter siste dose av studiemedisinen vil du bli bedt om å møte opp på studiesenteret slik at studieteamet kan kontrollere helsetilstanden og hvordan du føler deg.

Hvis du responderer bra på studiemedisinen, kan du fortsette å ta den etter at studiebehandlingsperioden er ferdig.

Vær oppmerksom

Hvis studiemedisinen virker, kan du få gunstig effekt ved å delta i studien. Hvis studiemedisinen ikke virker, er det mulig du ikke har noen fordeler ved å delta. Resultatene fra studien kan imidlertid hjelpe andre mennesker i fremtiden.

Studiemedisinen kan også gi bivirkninger av ulik grad.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Hoa Thi Tuyet Tran


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • St. Olavs Hospital
  • Helse Bergen