ALBA-studien

Antibiotika i beinsement ved kneprotesekirurgi for å forebygge leddproteseinfeksjon i Norge

Om studien

Den infeksjonsforebyggende effekten av antibiotika i beinsement ved primær totalprotese i kne er utilstrekkelig dokumentert. I de fleste europeiske land er bruk av antibiotika i beinsement i rutinemessig bruk i motsetning til i USA hvor antibiotika i beinsement ikke er godkjent i bruk hos lavrisikopasienter. Denne studien tar sikte på å vurdere effektiviteten av antibiotika i beinsement ved å studere forekomsten av dyp infeksjon etter primær kneprotese. 


Vitenskapelig tittel

Antibiotic-Loaded Bone Cement in Prevention of Periprosthetic Joint Infections in Primary Total Knee Arthroplasty: A Register-based Multicentre Randomised Controlled Non-inferiority Trial (ALBA trial)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 14.01.2021

Hvem kan delta?

Pasienter som gjennomgår primær totalprotese i kne ved alle sykehusene i Norge vil bli inkludert og ved loddtrekning avgjøres det om pasienten skal opereres med antibiotika i beinsement eller vanlig beinsement uten antibiotika.


Alle pasienter som gjennomgår primær totalprotese i kne er i utgangspunktet potensielle deltakere i studien

Hva innebærer studien?

Formålet med studien er å finne ut om antibiotika i beinsement reduserer risiko for infeksjoner for pasienter som får kneprotese. Pasienter som gjennomgår primær totalprotese i kne ved alle sykehusene i Norge vil bli inkludert og ved loddtrekning avgjøres det om pasienten skal opereres med antibiotika i beinsement eller vanlig beinsement uten antibiotika. Det er kirurgen som bestemmer hvilke type beinsement (med eller uten antibiotika) pasienten får dersom du ikke ønsker å delta i studien. Vi vil også undersøke hvilken metode som gir minst sykelighet, komplikasjoner og reoperasjoner. Livskvalitet, smerter, funksjon og tilfredshet vil også bli vurdert.

Vær oppmerksom

Studien innebærer ingen ekstra belastning for pasienter.

Det er en teoretisk mulighet for at pasienter som blir randomisert til behandling med sement uten antibiotika kan ha høyere risiko for å få proteseinfeksjon. Dette vet vi imidlertid ikke. På den annen side kan pasienter som får antibiotika i sement ha risiko for å utvikle motstandsdyktige bakterier, få allergisk reaksjon og bivirkninger av antibiotika i sementen.

Kontaktinformasjon

Ahus

Rune B. Jakobsen

E-post: Rune.Bruhn.Jakobsen@ahus.no
Telefon: 67 96 89 25

Helse Bergen

Tesfaye H. Leta

E-post: tesfaye.hordofa.leta@helse-bergen.no
Telefon: 91 69 19 25

Ove Furnes

E-post: ove.nord.furnes@helse-bergen.no
Telefon: 90 84 00 88

Du finner mer informasjon om studien på siden under.


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen