PAMI

Barnekorsbåndsinitiativet

Kunnskapsgrunnlaget for behandling av barn med fremre korsbåndsskade er svært begrenset. Hovedårsaken til dette er at forekomsten av skader er lav og dermed er tidligere gjennomførte undersøkelser fra enkeltinstitusjoner metodisk begrenset av et lavt antall inkluderte pasienter. Samtidig foreligger mye forskning fra voksne pasienter som viser at det er stor sannsynlighet for å utvikle artrose etter en fremre korsbåndsskade. Barn og unge som ikke er ferdig utvokst har åpne vekstsoner i knoklene, og dette har betydning for valg av behandling ettersom etablerte behandlingsmetoder (operasjon) på voksne vil ha et annet risikobilde hos barn og unge.

Om studien

PAMI er en internasjonal multisenterstudie som samler inn data på behandling av fremre korsbåndskade hos skjelettumodne barn og unge fra store europeiske institusjoner. Dataene skal brukes til å opprette et internasjonalt register med opplysninger om barn med korsbåndsskader. Registeret kan etablere ny kunnskap om hvordan forskjellige behandlingsvalg påvirker knefunksjonen på lang sikt når det gjelder både optimalisering og risiko.

Vitenskapelig tittel

Pediatric Anterior Cruciate Ligament Monitoring Initiative

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2020 fram til 01.12.2030

Hvem kan delta?

Aktuelle kandidater for deltakelse i studien er:

  • Jenter med skjelettalder 8-14 år og gutter med skjelettalder 8-16 år basert på røntgen av venstre hånd og evaluering. Vi følger Gruelich & Pyle atlaskriterer ved inklusjon.
  • Fysisk aktivitetrelatert ACL-skade isolert eller kombinert med MCL-skade.
  • ACL-traumeskade diagnostisert med MRI og positiv Lachman´s test.

Pasienter med avrivningsbrudd av korsbåndsfestet,kombinert ACL-PCL skade og knedislokasjoner er ikke aktuelle for studien. 

Ta kontakt med prosjektleder direkte eller via fastlege eller fysioterapeut.

Hva innebærer studien?

Klinisk undersøkelse, røntgen, MR.

Vær oppmerksom

Det er ingen risiko forbundet med deltakelse i studien.

Kontaktinformasjon

Overlege Guri Ekås
Guri.Ranum.Ekas@ahus.no
Telefon: 67 96 46 20

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus

ESSKA, Gelenkpunkt (Tyskland), Máxima Medical Center (Nederland), Instituto Ortopedico Rizzoli (Italia), Centre Hospitalier de Luxembourg (Luxembourg), Hospital Universitari Dexeus (Spania).