Blodig alvor – behandling av endometrioseplager

Forskningsprosjektet ønsker å undersøke effekt av et tverrfaglig behandlingsprogram basert på fysisk aktivitet og trening og smertemestringskurs i gruppe for endometrioseplager (aktivitetsgruppe) sammenlignet med smertemestringskurs alene (kontroll). Dette er et pasientnært forskningsprosjekt der resultater kan danne grunnlag for nye retningslinjer for behandlingstilbudet til pasienter med endometriose der fysioterapeuter vil ha en betydelig rolle.

Om studien

Vitenskapelig tittel

BLODIG ALVOR - BEHANDLING AV ENDOMETRIOSEPLAGER

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med diagnostisert endometriose blir henvist til studien via gynekolog på Akershus universitetssykehus (Ahus) eller Oslo universitetssykehus (OUS). Deretter hevises de til fysioterapeut for undersøkelse og inklusjon.

Du må ha bekken eller underlivssmerter, forstå norsk og være villig til å møte på Ahus for undersøkelse, samt eventuelt trening.

Hva innebærer studien?

I prosjektet vil du møte to fysioterapeuter, som er spesialisert innen kvinnehelse, i tillegg til gynekologen på Ahus og OUS. En av fysioterapeutene vil stå for gjennomføringen av aktivitetsgruppe og smertemestringskurs, mens den andre gjør undersøkelser i forkant og etter prosjektslutt fire måneder etter oppstart.

Før du møter en av fysioterapeutene vil du motta et spørreskjema på e-post som skal fylles ut før oppmøte på Ahus. Her vil vi spørre deg om:

  • Relevant bakgrunnsinformasjon (alder, utdanning, sivil status, antall barn og lignende).
  • Menstruasjonshistorie (alder ved første menstruasjon og mage- og menstruasjonssmerte).
  • Grad av eventuell sykemelding, uførhet og helsetjenesteforbruk (legetjenester, annen behandling, medikamenter).

Det samme spørreskjemaet skal du også besvare etter fire måneder, når du er ferdig med prosjektet og igjen etter 12 måneder. Du vil også bli spurt noen spørsmål om hvordan du synes det var å delta i prosjektet og opplevd virkning.

Vær oppmerksom

Ved å delta i dette prosjektet vil du bidra med viktig kunnskap og bedre vår forståelse av hvordan smertemestring og fysisk aktivitet kan redusere smerte og bedre funksjon.

For å kunne få et så realistisk bilde som mulig av denne effekten ber vi alle deltagere om å avstå fra kirurgiske inngrep i bekkenområdet inkludert nerveblokader, nervestimulering og botoxinjeksjoner i studie- og oppfølgingsperioden (totalt 12 måneder fra oppstart), samt avstå fra smertedempende siste 48 timer før undersøkelse hos fysioterapeut.

Den vaginale undersøkelsen av bekkenbunnsmuskulaturen er standard undersøkelse hos fysioterapeut med spesialisering innen kvinnehelse og vil oppfattes langt mindre omfattende enn en vanlig gynekologisk undersøkelse. Undersøkelsen er ikke forbundet med risiko, bivirkninger eller smerte, men kan oppleves som ubehagelig dersom du har smerter i underlivet og bekkenbunnen.

Kontaktinformasjon

Merete Kolberg Tennfjord, prosjektleder og fysioterapeut . 
E-post: merete.kolberg@gmail.com
Tlf: 986 63 431

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus