Bruskcelletransplantasjonstudien

Bruskskade i kne - bruskcelletransplantasjon

Formålet med studien er å finne ut om bruskcelletransplantasjon gir bedre effekt enn opprenskning og trening hos pasienter med isolerte bruskskader i kneet. Vi sammenlikner bruskcelletranplantasjon med en kikkhullsoperasjon der bruskskaden og kneleddet opprenskes uten at det opereres inn bruskceller.

Du som blir med i studien vil få tilfeldig valgt behandling, enten bruskcelletransplantasjon eller debridement av bruskskaden i kneet. Debriment vil si en opprenskning av bruskskaden og kneleddet, uten å operere inn bruskceller.

Deretter skal begge gruppene gjennomføre en formalisert, fysioterapiveiledet opptrening.

Autolog bruskcelletransplantasjon er aldri tildigere sammnenlignet med kikkhullsdebridement og opptrening alene. Prosjektet vil gi kunnskap om kliniske og helseøkonomiske aspekter ved behandlingen av disse skadene, som er en av de vanligste årsakene til arbeidsuførhet for voksne i arbeidsfør alder.

Hvem kan delta?

Du må være mellom 18 og 50 år. Som deltaker i studien må du ha en bruskskade i kneet som gir plager. Kneet må ellers være stabilt uten leddbåndskader, du må ha fullt bevegelsesutslag i kneet og ikke andre kneleddsplager som for eksempel artrose eller urinsyregikt.

Utredningen og behandlingen vil foregå på ortopedisk avdeling på Ahus eller Oslo universitetssykehus. 

Du kan bli henvist til studien av din fastlege eller behandlende lege.

Hva innebærer studien?

Studien inkluderer to behandlingsalternativer.

Behandlingsalternativ 1:

I behandlingsalternativ 1 tar vi ut friske bruskceller fra kneleddet under en kikkhullsoperasjon, som deretter dyrkes i to uker i et laboratorium. Bruskcellene opereres så inn i bruskdefekten cirka to uker senere.

Behandlingsalternativ 2:

I behandlingsalternativ 2 foretar vi en opprensning av bruskskaden og kneleddet uten å operere inn bruskceller, dette blir også kalt debridement. Dette gjøres under kikkhullsoperasjonen.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med din fastlege eller behandlende lege for henvisning.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?