Bruskcelletransplantasjonstudien

Bruskskade i kne - bruskcelletransplantasjon

Formålet med studien er å finne ut om bruskcelletransplantasjon gir bedre effekt enn opprenskning og trening hos pasienter med isolerte bruskskader i kneet. Vi sammenlikner bruskcelletranplantasjon med en kikkhullsoperasjon der bruskskaden og kneleddet opprenskes uten at det opereres inn bruskceller.

Om studien

Du som blir med i studien vil få tilfeldig valgt behandling, enten bruskcelletransplantasjon eller debridement av bruskskaden i kneet. Debriment vil si en opprenskning av bruskskaden og kneleddet, uten å operere inn bruskceller.

Protokoll (pubmed.gov)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Du må være mellom 18 og 50 år og ha en bruskskade i kneet som gir plager. Kneet må ellers være stabilt uten leddbåndskader, du må ha fullt bevegelsesutslag i kneet og ikke andre kneleddsplager som for eksempel slitasje (artrose) eller urinsyregikt.

Du kan bli henvist til studien av din fastlege eller behandlende lege. Vi tar imot henvisninger fra hele Norge. Du kan også kontakte oss direkte, se kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Hva innebærer studien?

Studien inkluderer to behandlingsalternativer.

Behandlingsalternativ 1:

Bruskcelletransplantasjon innebærer to operasjoner, først kikkhullsoperasjon for høsting av bruskceller, deretter operasjon med implantasjon av bruskcellene som har vært dyrket i laboratoriet i 14 dager. På operasjonsdagen tar vi blodprøver av deg, disse prøvene skal brukes til å lete etter biologiske markører for brusktilheling.

Behandlingsalternativ 2:

Dette behandlingsalternativet er kun en kikkhullsoperasjon og opprenskning. På operasjonsdagen tar vi blodprøver av deg, disse prøvene skal brukes til å lete etter biologiske markører for brusktilheling.

 

Vær oppmerksom

Studien sammenligner to kjente behandlingsalternativer for bruskskader i kneet, ingen av metodene er eksperimentelle. Behandlingen du får i studien samsvarer med behandling du ellers får for disse skadene, og således medfører ikke deltakelse noen økt risiko for komplikasjoner enn ved standard behandling.

Som deltaker i studien vil du få tettere oppfølging enn ved standard behandling, det vil si at du må møte til kontroll noen ekstra ganger. 

Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.

Kontaktinformasjon

Asbjørn Årøen (prosjektleder)

Professor Ortopedisk klinikk
asbjorn.aroen@medisin.uio.no

Heidi A. Hanvold

Forskningskoordinator i studien
hiad@ahus.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus