Mikrofrakturstudien

Bruskskade i kne - mikrofraktur

Vi skal sammenligne to kikkhullsoperasjoner for bruskskader i kne. Begge opereasjonene innebærer en opprensning av bruskskaden og kneleddet. I den ene operasjonen utføres i tillegg mikrofraktur.

Alle som blir med i studien vil få en kikkhullsoperasjon med debridement av kneleddet, det vil si en opprensning av bruskskaden og kneleddet. En tilfeldig valgt halvdel av pasientene får i tillegg utført mikrofraktur på slutten av kikkhullsoperasjonen. Les mer om hva mikrofraktur innebærer nedenfor, under behandlingsalternativ 2.

Etter operasjonen må du gjennomføre en formalisert opptrening veiledet av fysioterapeut.

Hvem kan delta?

Du må være mellom 18 og 50 år. Som deltaker i studien må du ha en bruskskade i kneet som gir plager. Kneet må ellers være stabilt uten leddbåndskader, du må ha fullt bevegelsesutslag i kneet og ikke andre kneleddsplager som for eksempel artrose eller urinsyregikt.

Utredningen og behandlingen vil foregå på ortopedisk avdeling på Ahus eller Oslo universitetssykehus.

Hva innebærer studien?

Studien inkluderer to behandlingsalternativer.

Behandlingsalternativ 1

I behandlingsalternativ 1 foretar vi en opprensning av bruskskaden og kneleddet uten å operere inn bruskceller, dette blir også kalt debridement. Dette gjøres under kikkhullsoperasjonen.

Behandlingsalternativ 2

I behandlingsalternativ 2 foretar vi en opprensning av bruskskaden og kneleddet uten å operere inn bruskceller, dette blir også kalt debridement. Dette gjøres under kikkhullsoperasjonen. På slutten av kikkhullsoperasjonen vil det bli utført en mikrofraktur. Mikrofraktur innebærer oppsyling av bruskskaden for å stimulere til blødning fra benmargen. Tanken er at denne blødningen skal danne en ny film som etter hvert skal gi erstatningsbrusk i bruskskaden i kneet.

Etter begge behandlingsalternativene får du et målrettet opptreningsprogram (fysioterapi).

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med fastlege eller behandlende lege for henvisning.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?