Mikrofrakturstudien

Bruskskade i kne - mikrofraktur

Vi skal sammenligne to kikkhullsoperasjoner for bruskskader i kne. Begge opereasjonene innebærer en opprensning av bruskskaden og kneleddet. I den ene operasjonen utføres i tillegg mikrofraktur.

Om studien

Formålet med studien er å sammenligne effekten av to ulike operasjonsmetoder for å behandle små isolerte bruskskader i kneet. Begge metodene gjøres via kikkhullsoperasjon, oppsyling (mikrofraktur) versus opprenskning (debridement) av bruskskaden.

Protokoll (pubmed.gov)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Du må være mellom 18 og 50 år og ha en bruskskade i kneet som gir plager. Kneet må ellers være stabilt uten leddbåndskader, du må ha fullt bevegelsesutslag i kneet og ikke andre kneleddsplager som for eksempel slitasje (artrose) eller urinsyregikt. Du kan bli henvist til studien av din fastlege eller behandlende lege. Vi tar imot henvisninger fra hele Norge. Du kan også kontakte oss direkte, se kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Hva innebærer studien?

I første omgang vurderer vi kneplagene dine og MR ved konsultasjon på Ortopedisk poliklinikk. Hvis du passer til inklusjonskriteriene og ønsker å delta i studien, må du signere samtykkeskjema og fylle ut noen spørreskjemaer.

Studien inkluderer to behandlingsalternativer. Under operasjonen trekkes det lodd om det skal gjøres oppsyling (mikrofraktur) eller kun opprenskning (debridement). Du får ikke vite hvilken metode som er utført før du er på sluttkontroll 2 år etter. På operasjonsdagen tar vi blodprøver av deg, disse prøvene skal brukes til å lete etter biologiske markører for brusktilheling.

Behandlingsalternativ 1

I behandlingsalternativ 1 foretar vi en opprensning av bruskskaden og kneleddet uten å operere inn bruskceller, dette blir også kalt debridement. Dette gjøres under kikkhullsoperasjonen.

Behandlingsalternativ 2

I behandlingsalternativ 2 foretar vi en opprensning av bruskskaden og kneleddet uten å operere inn bruskceller, dette blir også kalt debridement. Dette gjøres under kikkhullsoperasjonen. På slutten av kikkhullsoperasjonen vil det bli utført en mikrofraktur. Mikrofraktur innebærer oppsyling av bruskskaden for å stimulere til blødning fra benmargen. Tanken er at denne blødningen skal danne en ny film som etter hvert skal gi erstatningsbrusk i bruskskaden i kneet.

Etter operasjonen skal du følge et spesifikt rehabiliteringsopplegg under veiledning av fysioterapeut i nærheten av der du bor/jobber. Utgifter til fysioterapeut må du dekke selv, det er egenandelstak 2 som gjelder. Forventet opptreningsperiode er 6-12 måneder, avhengig av hvilket aktivitetsnivå du skal tilbake til. Du kommer til kontroll hos oss på poliklinikken etter 3, 6, 12 og 24 måneder. Du betaler kun egenandel ved første konsultasjon, oppfølgingskontrollene betaler du ingen ting for.

Vær oppmerksom

Studien sammenligner to kjente operasjonsmetoder for bruskskader i kneet, ingen av metodene er eksperimentelle. Behandlingen du får i studien samsvarer med behandling du ellers får for disse skadene, og således medfører ikke deltakelse noen økt risiko for komplikasjoner enn ved standard behandling.

Som deltaker i studien vil du få tettere oppfølging enn ved standard behandling, det vil si at du må møte til kontroll noen ekstra ganger. 

Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.

Kontaktinformasjon

Asbjørn Årøen (prosjektleder)

Professor Ortopedisk klinikk
asbjorn.aroen@medisin.uio.no

Heidi A. Hanvold

Forskningskoordinator i studien
hiad@ahus.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Sørlandet sykehus
  • Helse Bergen
  • Oslo universitetssykehus
  • Haraldsplass diakonale sykehus
  • Helse Møre og Romsdal