COMBINE1

Om studien

Formålet med studien er å se om det er en ekstra fordel med kombinasjonsproduktet
IcoSema sammenlignet med  insulin icodec, begge som ukentlig injeksjonsbehandling over en periode på 52 uker hos personer med diabetes type 2 som har en utilfredssillende blodsukkerkontroll behandlet med basalinsulin og evt. annen oral antidiabetesbehandling.


Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle over 18 år som har hatt Diabetes type 2 i mer enn 6 måneder og bruker langtidsvirkende insulin en eller to ganger daglig.  Aktuelle deltagere kan ikke bruke GLP1 medikament eller hurtigvirkene insulin fast. 

Hva innebærer studien?

COMBINE er en legemiddelstudie som skal undersøke hvor god effekt en ny kombinasjonsbehandling som administreres en gang i uken har på blodsukker hos deltagere som har diabetes type 2.

Legemiddelstudien vil vare i en periode på ca 14 måneder med regelmessige kontakter med sykehuset.

Du kan være aktuell for studien om du er over 18 år og blir behandlet med insulin for din diabetes type 2.

Vær oppmerksom

Som med alle legemidler kan bivirkninger oppstå, men det er imidlertid ikke kjent hvor ofte disse bivirkningene forekommer.

  •  kvalme
  • oppkast
  • diaré (løs og hyppigere avføring)
  • dårlig appetitt (redusert appetitt)
  • lavt blodsukkernivå (hypoglykemi)


Kontaktinformasjon

Ansvarlig lege Anne Cathrine Wammer - telefon: 67 96 93 29 
Studiesykepleier Åshild Stavik - telefon: 67 96 95 19


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Sykehuset Innlandet
  • Vestre viken
  • Oslo universitetssykehus
  • St. Olavs Hospital
  • Nordlandssykehuset

Novo Nordisk