CT-undersøkelse med redusert mengde kontrastmiddel

Hensikten med denne studien er å forbedre CT-undersøkelser av pulsårene ved å kartlegge mulighetene for å bruke Spektral-CT til å redusere mengden kontrastmiddel.

Om studien

Spektral-CT er ny teknologi som kan forsterke effekten av jodholdige kontrastmidler som brukes ved CT-undersøkelser.

Med denne studien kartlegger vi om det er mulig å redusere mengden kontrastmiddel vi gir til pasientene, uten å redusere den diagnostiske verdien av undersøkelsen. Hensikten er å bekrefte at bildene med den nye teknikken er minst like gode som med standard teknikk.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som blir henvist til  CT-undersøkelsen ved Bildediagnostisk avdeling kan bli spurt om å delta.

Hva innebærer studien?

Du blir tilfeldig valgt til å bli undersøkt enten med vanlig undersøkelsesteknikk, eller med ny undersøkelsesteknikk. Du får ikke vite hvilken teknikk som ble brukt før etter undersøkelsen.

I studien vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Vi registrerer kjønn, alder, høyde, vekt, blodprøvesvar, sjekklisten før undersøkelsen og målinger fra CT-undersøkelsen.

Vær oppmerksom

  • Du blir undersøkt med redusert mengde kontrastmiddel, som vi tror er mer skånsomt mot nyrene.
  • Det er en liten risiko for at CT-undersøkelsen ikke blir god nok og må gjøres om igjen.
  • Det tas ingen ekstra blodprøver, og det blir ingen ekstra stikk eller ubehagelige målinger.

Kontaktinformasjon

Cathrine H. Kristiansen (fagradiograf)
Epost: Cathrine.Helgestad.Kristiansen@ahus.no
Telefon: 67 96 86 25

Peter Lauritzen (studieansvarlig)
Epost: petlau@ous-hf.no.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus