ProBio

En biomarkør drevet studie for pasienter med metastatisk kastrasjonsrefraktær prostatakreft

Hensikten med ProBio-studien er å undersøke om kartlegging av kreftens arvemasse (DNA) kan anvendes for å velge en behandling som med stor sannsynlighet kan gi god effekt. Studieansvarlig/sponsor er Karolinska instituttet (KI) i Sverige.

Om studien

ProBio er en randomisert biomarkør dreven platformstudie for pasienter med metastatisk kastrasjonsrefraktær prostatakreft. Kastrasjonsrefraktær betyr at kreften utvikler seg, oftest i form av stigende PSA-nivåer, selv om pasienten er kastrert enten via kirurgi eller medikamentell behandling.

Biomarkørene defineres som tumoregenskaper eller mutasjoner i spesielle gener eller områder som har blitt identifisert som relevant for behandlingsrespons. Biomarkørene baseres på analyser av sirkulerende tumor DNA som er spesielt rettet mot metastatisk kastrasjons-refraktær prostatakreft.

Vitenskapelig tittel

ProBio: en biomarkør drevet randomisert behandlingsstudie for pasienter med metastatisk kastrasjonsrefraktær prostatakreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2022 fram til 31.12.2030

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien er det noen punkter som må passe inn, såkalte inklusjons- og eksklusjonskriterier. Dette er noe legen vil se på i forkant. Du vil allikevel kunne risikere å ikke passe inn etter at vi har spurt deg om å være med. Denne avklaringen tar ca 3-4 uker.

Du kan få tilbud fra oss når du kommer til kontroll i avdelingen. Fastlegen din, eller lege  ved annet sykehus kan også henvise deg med spørsmål om deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Du vil ta blodprøver som sendes til Karolinska institutet (KI). Der vil de kartlegge flytende DNA av kreften. Målet da vil være å kunne gi målrettet behandling mot din kreft. 

Når vi får svar fra KI, blir du trukket til enten standard behandling som legen din bestemmer eller så trekkes du til en behandling basert på den genetiske analysen. 
Vi vil også ta blodprøver som fryses ned i en biobank, dette for å kunne forske på det senere. 

Du vil komme til jevnlige kontroller (såkalte visitter). I starten noe hyppigere, for så etter hvert hver tredje måned. 

Hvis en behandling slutter å virke kan du komme over i ny behandling.

Deltakelsen i studien kan vare over flere år. Du kan til enhver tid  trekke deg fra studien. 

Vær oppmerksom

 Fordeler ved å delta er muligheten at behandling tilpasses din kreftsykdoms genetiske oppbygging – noe som per i dag ikke tilbys vanligvis. Du vil også være tilknyttet et team av leger og sykepleiere som vil følge deg under deltakelsen i studien. 

Ulempe kan være at det er mer tidkrevende for deg når du er på kontroll. Du vil ta blodprøver og svare på spørreskjemaer som tar 30-45 minutter ekstra 

Kontaktinformasjon

Jan Oldenburg
Telefon: 67 96 94 07
E-post: jan.oldenburg2@ahus.no


Samarbeidspartnere

Studieansvarlig/sponsor er Karolinska instituttet (KI) i Sverige. 

Du kan lese mer om studien på sidene under (på engelsk og svensk):

Probio - Prostate Cancer Liquid Biopsy Trial (probiotrial.org)

Nytt sätt att hitta rätt behandling vid prostatacancer | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)