EVOKE-studien

En studie for å undersøke semaglutid hos personer med tidlig stadium av Alzheimers sykdom

I EVOKE-studien undersøker vi om legemiddelet semaglutid kan bremse utviklingen av Alzheimers sykdom. Semaglutid brukes i dag til behandling av diabetes type 2, men flere studier og bakgrunnskunnskap gir oss grunn til å tro at semaglutid kan ha en positiv effekt på utviklingen av Alzheimers sykdom.

Om studien

Alzheimers sykdom er en sykdom i hjernen som etter hvert kan føre til demens. Sykdommen utvikles langsomt og påvirker hukommelsen og andre hjernefunksjoner. Ettersom sykdommen forverres, trenger personer med Alzheimers sykdom mer hjelp til hverdagslige gjøremål.

Det er for tiden ingen tilgjengelig behandling for mild kognitiv svikt og det er kun symptomlindrende behandling tilgjengelig for demens ved Alzheimers sykdom. Derfor er det er viktig å finne en behandling som kan bremse og kanskje hindre Alzheimers sykdom. 

EVOKE-studien vil undersøke om semaglutid kan bremse utviklingen av Alzheimers sykdom. Ved å sammenligne semaglutid med ikke-virksom medisin (placebo) kan vi se etter effekter på kognisjon (hukommelse og andre hjernefunksjoner) og hvordan man fungerer i det daglige liv. 

Både studier på dyr og mennesker indikerer at semaglutid kan ha en positiv effekt på Alzheimers sykdom. Dette vil vi undersøke nærmere i denne studien.

Vitenskapelig tittel

EVOKE - effekt og sikkerhet av oral semaglutid hos pasienter med tidlig stadium av Alzheimers sykdom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Dette karakteriserer deltakere i Evoke-studien: 

 • har tidlig stadium av Alzheimers sykdom
 • er mellom 55 og 85 år og har diagnosen mild kognitiv svikt eller mild demens som følge av Alzheimers sykdom
 • har en ledsager* som kan være med på studiebesøk.

 
* En ledsager kan være et familiemedlem eller en nær venn som kjenner deg godt og kan svare på spørsmål rundt din helse. 
 

Pasienter med mild demens eller mild kognitiv svikt grunnet Alzheimers sykdom vurderes inkludert. Diagnosen Alzheimers sykdom må verifiseres med en biomarkør for amyloidose (CSF eller amyloid-PET).

Hva innebærer studien?

I studien undersøker vi høyere hjernefunksjoner (kognisjon) og hverdagsfunksjon hos personer med tidlig stadium av Alzheimers sykdom.

Deltakere i studien får enten semaglutide, eller placebo (en tablett som ikke inneholder aktiv studiemedisin). Utvelgelse av hvem som får hva er tilfeldig, og vil være ukjent inntil studien avsluttes.

Studien varer i 173 uker, til sammen tre år og fire måneder. Som deltaker skal du i løpet av studien ha 17 legebesøk og en telefonsamtale. På disse studiebesøkene skal du gjennom kognitive tester, og bildeundersøkelser av hodet. På ti av besøkene vil det også bli tatt blodprøver.

Du får ingen utgifter i forbindelse med studien, men reise tur- og retur til sykehuset vil bli refundert via pasientreiser.no. Du vil få kompensasjon også for eventuelle andre utgifter som er avtalt på forhånd med studiepersonalet.

Vær oppmerksom

Det er flere potensielle fordeler ved å delta i EVOKE. Du kan for eksempel:

 • ta en mer aktiv rolle i oppfølging av egen helse

 • få regelmessig behandling av medisinske eksperter

 • få ytterligere samtaler med studiemedarbeidere for å diskutere sunne livsstilsvalg

 • hjelpe andre ved å bidra til medisinsk forskning

Det kan være ulemper forbundet med deltakelse i studien:

 • du kan oppleve bivirkninger

 • studiemedisinen kan vise seg å ikke ha noen effekt på symptomene

 • studien kan kreve mer av din tid og oppmerksomhet enn vanlig behandling, og kan medføre ekstra klinikkbesøk eller mer komplekse behandlingskrav

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Oslo universitetssykehus