ARCS-FBT

Familiebehandling av anoreksi - effekt og erfaringer med innføring av FBT-modellen

Behandlingsmodellen FBT ble innført for anoreksi hos barn og ungdom i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved Ahus i 2018. Vi ønsker å sammenligne hvordan pasienter som fikk behandling før og etter innføringen har opplevd behandlingen de fikk, hvordan det gikk med dem, og hvordan det går på lang sikt.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Changes in outcomes of treatment for adolescent anorexia nervosa after implementation of Family Based Treatment in a Norwegian child and adolescent mental health service: A retrospective cohort study with prospective follow-up.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 27.03.2023 fram til 31.10.2024

Hvem kan delta?

Alle ungdommer som begynte i behandling for anoreksi ved Nedre Romerike BUP i årene 2015-2020 blir invitert til å delta i prosjektet når de har fylt 16 år.

Alle aktuelle deltagere blir kontaktet i brev etter at de har fylt 16 år. Dersom du mener at du burde ha vært kontaktet, men ikke har blitt det er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Hva innebærer studien?

Prosjektet henter opplysninger om utfall av behandling fra pasientjournal etter samtykke fra deltagerne, og følger dem opp i 20 år etter behandlingsslutt gjennom uttrekk av opplysninger fra offentlige registre. Deltagerne fyller ut et spørreskjema om hvordan de opplevde behandlingen samtidig som de samtykker til å delta i studien.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Erling W. Rognli +47 934 94 078
Prosjektkoordinator Victoria Frivold +47 944 86 863 Samarbeidspartnere

Prosjektet samarbeider tett med interesseorganisasjonen Rådgivning om Spiseforstyrrelser (www.nettros.no).