PRADA II

Forebygging av hjerteskade ved brystkreftbehandling

Pasienter som opereres for brystkreft vil ofte ha behov for tilleggsbehandling som strålebehandling, cellegift, antistoff eller hormonbehandling. Slik behandling kan påvirke hjertets funksjon. Vi ønsker å undersøke om medikamentet LCZ696 kan forebygge slik hjerteskade.

Om studien

Prada II logo
Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge i dag. Den moderne behandlingen med cellegift, antistoff, stråling og hormonterapi har ført til at 5-års overlevelsen er 89 prosent. Med så god langtidsoverlevelse er det viktig å forebygge og redusere langtidsbivirkninger av brystkreftbehandlingen. En slik mulig bivirkning er hjerteskade, som kan negativt påvirke hjertefunksjonen og på lang sikt føre til hjertesvikt. I PRADA II-studien skal vi undersøke om medikamentet LCZ696 kan forebygge hjerteskade som følge av brystkreftbehandlingen.

PRADA II står for PRevention of cArdiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer therapy II. I PRADA I viste vi at hjertesviktmedikamenter gitt under brystkreftbehandling med antrasyklin kan være forebyggende mot hjerteskade. I PRADA II skal ha vi ha med flere pasienter fra flere sykehus og bruke en hjertesviktmedisin som nylig er vist å være mer effektiv enn tradisjonell hjertesviktmedisin. 

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Dersom du har brystkreft og skal motta tilleggsbehandling med cellegiften antrasyklin (Epirubicin) kan du bli vurdert for deltakelse i studien. Du må være over 18 år.

Du vil ikke bli vurdert til å delta i studien hvis du har hatt hjerteinfarkt i løpet av de tre siste månedene, har nyresvikt eller aktiv leversykdom, deltar i en annen klinisk studie med medisiner eller har benyttet studiemedikamentet eller liknende medikamenter i løpet av de siste fire ukene.

Fastlegen kan ikke henvise pasienter til studien. Studiemedisinen kan gi lavt blodtrykk, dersom pasienten får symptomer på dette ber vi at du eller pasienten tar kontakt med studiepersonalet snarlig.

Hva innebærer studien?

Studien påvirker ikke selve brystkreftbehandlingen. I tillegg til den vanlige oppfølgingen vil du ved tre anledninger få utført grundige undersøkelser av hjertet. Dette vil skje før oppstart av cellegiftsbehandlingen med antrasyklin (EC-kuren), når du er ferdig med antrasyklinbehandlingen og 18 måneder etter oppstart av antrasyklinbehandlingen.

Hjertet vil bli undersøkt med MR og ultralyd. I tillegg vil vi ta blodprøver, spørre deg om å utføre funksjonstester (6-minutters gangtest og gripetest) og du må fylle ut et spørreskjema. Undersøkelsene vil ta 2-4 timer ved hver kontroll.

Vi vil også undersøke om disse testene kan brukes til å forutsi risiko for utvikling av hjerteskade.

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien vil du få ekstra oppfølging av din hjertefunksjon. Deltakelse i studien vil kunne være en fordel for deg dersom det viser seg at studiemedikamentet effektivt forebygger hjerteskade forårsaket av tilleggsbehandling ved brystkreft.

Det er ingen sikre direkte fordeler knyttet til behandling av din kreftsykdom ved deltakelse i studien.

Kontaktinformasjon

Studien utgår fra Akershus universitetssykehus, som samarbeider med St. Olavs Hospital i Trondheim, Stavanger universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.

Har du spørsmål til studien, ta kontakt med:  

Assisterende prosjektkoordinator Geeta Gulati
Epost: geetagul@medisin.uio.no
Telefon: 990 08 982

Prosjektleder professor Torbjørn Omland
Epost: torbjorn.omland@medisin.uio.no
Telefon: 401 07 050.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • St. Olavs Hospital
  • Helse Stavanger
  • Universitetssykehuset Nord-Norge