Stopp blodpropp i benet

Forebygging av venøse tromboembolier blant polikliniske pasienter

En internasjonal multisenterstudie som undersøker om intermitterende pneumatisk kompresjon kan redusere risikoen for blodpropp under ankelimmobilisering.

Om studien

Blodpropp, også kalt, dyp venetrombose (DVT) skjer ofte hos pasienter med avstivet ankel, også kalt ankelimmobilisering, som ved brudd eller andre skader i ankelen. 

Vanlig blodfortynnende medisiner har vist seg å ha begrenset effekt ved ankelimmobilisering. En årsak til dette kan være nedsatt blodsirkulasjon. I denne studien skal vi se på en alternativ metode for å forebygge blodpropp hos pasienter med ankelimmobilisering.

Intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) er en mansjett som er koblet til en pumpe som gir et pulserende (intermitterende) lufttrykk rundt beina.

Vitenskapelig tittel

Stop Leg Clots - Swedish-international multicenter Trial of Outpatient Prevention of Leg Clots

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.08.2022

Hvem kan delta?

Kvinner og menn mellom 18 -75 år, med en akutt akillesseneruptur eller ankelbrudd. Det skal være planlagt for behandling med ankelimmobilisering i minst fem uker. Det gjelder både for og uten kirurgisk behandling. 

Du må kunne begynne med forebyggende behandling med IPC innen ti dager fra skaden oppstod. 

Om du har en akutt akillesseneruptur eller ankelfraktur vil din behandlende lege ved Ortopedisk klinikk informere samt invitere deg inn i studien. Du kan også ta kontakt med lokal prosjektleder: Tor Kristian Molstad Andresen.

Hva innebærer studien?

Formålet med studien er å kartlegge om IPC er en effektiv og trygg metode å redusere forekomsten av blodpropp hos pasienter som blir behandlet med ankelimmobilisering over en lengre periode. Noen stuidedeltakere skal behandles med IPC og noen ikke, disse trekkes tilfeldig ut.

Bruken av IPC vil bli dokumentert via en elektronisk dagbok. Etter endt ankelimmobilisering blir både de som ble utvalgt til behandling med IPC, og de uten IPC, bli undersøkt med ultralyd av radiolog ved Ahus for å kartlegge eventuell forekomst av blodpropp.

Vær oppmerksom

Det er frivillig å delta som pasient i prosjektet. Før du samtykker til deltakelse er det viktig at du leser informasjonskrivet og får anledning til å stille eventuelle spørsmål du har. Som deltager vil du følge ett standard behandlingsforløp med eller uten tillegg av IPC. 

Kontaktinformasjon

Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus

Tor Kristian Molstad Andresen, e-post: tandre@ahus.no

Johanna Austeen Gjestland, e-post: Johanna.Gjestland@ahus.no


Samarbeidspartnere

Karolinska Universitetssjukehuset & Insitutet. Svenska Ortoped Traumatologiska Sällskapet.