Har målrettet behandling eller immunterapi bedre effekt enn standard kjemoterapi?

I denne studien skal vi undersøke om målrettet behandling eller immunterapi vil ha bedre effekt enn standard kjemoterapi. Ved hjelp av en gentest av svulstvevet, vil vi bestemme hvilken behandling du skal få.

Du som er med i studien vil først få tre kurer med cellegiftene cisplatin eller karboplatin. Deretter vil svulstcellenes genfeil bli kartlagt med gentesting. Hos noen kan genfeil gjøre at målrettet behandling blir aktuelt. Målrettet behandling er behandling som rettet mot spesifikke genfeil i svulstvevet.

På bakgrunn av denne kartleggingen vil en onkolog (kreftlege) sammen et tverrfaglig team velge en behandling for deg.

For deg som ikke har spesifikke mutasjoner som kan angripes med behandling rettet mot spesifikke genfeil i svulstvevet, vil det gis immunterapi, men basert på en markør som er vist å kunne forutse effekt av dette.

Alle som inkluderes i studien må ta blodprøver og røntgenundersøkelser til bestemte tider, men ikke oftere enn vi forventer ved standard behandling.

Hvem kan delta?

Studien er for deg med uhelbredelig kreft med ukjent utgangspunkt. Din behandlende kreftlege, eventuelt fastlege, kan henvise deg til studien. Du må ikke ha mottatt en annen aktiv kreftbehandling for sykdommen på forhånd, og du må god almentilstand.

Hva innebærer studien?

Vær oppmerksom

Fordelen med å delta i studien er at du vil få tilgang til utprøvende behandling for denne sykdommen som det per i dag foreligger få standard behandlingsalternativer for.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Det er en forutsetning for å kunne inkluderes i studien at pasienten ikke har mottatt annen aktiv kreftbehandling for sykdommen på forhånd. Det forutsettes også at pasienten er i god almentilstand.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?