Har målrettet behandling eller immunterapi bedre effekt enn standard kjemoterapi?

I denne studien skal vi undersøke om målrettet behandling eller immunterapi vil ha bedre effekt enn standard kjemoterapi. Ved hjelp av en gentest av svulstvevet, vil vi bestemme hvilken behandling du skal få.

Om studien

Du som er med i studien vil først få tre kurer med cellegiftene cisplatin eller karboplatin. Deretter vil svulstcellenes genfeil bli kartlagt med gentesting. Hos noen kan genfeil gjøre at målrettet behandling blir aktuelt. Målrettet behandling er behandling som rettet mot spesifikke genfeil i svulstvevet.

På bakgrunn av denne kartleggingen vil en onkolog (kreftlege) sammen et tverrfaglig team velge en behandling for deg.

For deg som ikke har spesifikke mutasjoner som kan angripes med behandling rettet mot spesifikke genfeil i svulstvevet, vil det gis immunterapi, men basert på en markør som er vist å kunne forutse effekt av dette.

Alle som inkluderes i studien må ta blodprøver og røntgenundersøkelser til bestemte tider, men ikke oftere enn vi forventer ved standard behandling.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.10.2018

Hvem kan delta?

Studien er for deg med uhelbredelig kreft med ukjent utgangspunkt. Din behandlende kreftlege, eventuelt fastlege, kan henvise deg til studien. Du må ikke ha mottatt en annen aktiv kreftbehandling for sykdommen på forhånd, og du må god almentilstand.

Det er en forutsetning for å kunne inkluderes i studien at pasienten ikke har mottatt annen aktiv kreftbehandling for sykdommen på forhånd. Det forutsettes også at pasienten er i god almentilstand.

Hva innebærer studien?

Vær oppmerksom

Fordelen med å delta i studien er at du vil få tilgang til utprøvende behandling for denne sykdommen som det per i dag foreligger få standard behandlingsalternativer for.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Oslo universitetssykehus
  • Sørlandet sykehus