Ibrutinib og venetoclax ved kronisk lymfatisk leukemi

Vi undersøker effekt og bivirkninger av å kombinere legemidlene ibrutinib og venetoclax hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Målet er å se om vi kan stoppe behandlingen etter cirka et år ved å kombinere de to medikamentene

Om studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med kronisk lymfatisk leukemi som har fått tilbakefall eller som ikke har hatt effekt av annen behandling kan delta.

Ønsker du å delta i denne forskningsstudien, kan du ta kontakt med prosjektleder Hoa Thi Tuyet Tran på 975 95 035 eller 67 96 64 90.

Hva innebærer studien?

I denne studien vil du bli behandlet med 15 sykluser av 28 dager med legemidlene ibrutinib og venetoclax. De første to syklusene består av ibrutinib alene, og deretter vil du få 13 sykluser med ibrutinib sammen med venetoclax.

Når du starter med venetoclax, vil dosen økes gradvis over fem uker til full dose på 400 mg per dag. Dosejustering skjer ukentlig. Dette innebærer at du må inn til sykehuset en gang i uken de første fem ukene for behandling og prøver. Legen din avgjør om du skal legges inn kvelden før behandling de første ukene. Blodverdier måles før og etter at dosen av venetoclax økes. Det er en fordel å drikke mye, minst to liter per dag.

Forutsetningen for å kunne stoppe behandlingen er at de fleste KLL-cellene er forsvunnet fra blod og benmarg. Dette måles med jevne mellomrom under behandlingen.

Hvis KLL-celler fortsatt kan påvises i blod og benmarg etter 15 sykluser, må du fortsette behandling med ibrutinib. Hvis det ikke er mulig å påvise KLL-celler i blod og benmarg etter 15 sykluser, vil du bli tilfeldig utvalgt til enten å fortsette behandlingen med ibrutinib eller stoppe behandlingen. Legen din kan ikke påvirke dette.

Vær oppmerksom

Som deltaker i denne studien vil du få en ny behandling som er forventet å være effektiv og som ikke involverer cellegift, som er vanlig å bruke ved behandling av KLL. Du kan imidlertid erfare andre bivirkninger enn de du vanligvis opplever med annen behandling du har fått før.

Du blir fulgt nøye opp med tilleggsblodprøver når dosen av venetoclax økes. Dette er for å kunne påvise eventuelle bivirkninger raskt. Noen pasienter har høyere risiko for tumorlysesyndrom enn andre. Disse pasientene vil bli innlagt på sykehuset i én dag når dosen venetoclax skal økes.

Informasjonen vi får fra denne studien vil kunne bidra til at pasienter med KLL kan få en bedre behandling i fremtiden.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Helse Stavanger
  • St. Olavs Hospital
  • Helse Bergen
  • Vestre viken
  • Sykehuset Østfold