Checkmate901-studien

Immunterapi eller kjemoterapi ved blærekreft?

I denne studien sammenlikner vi to typer immunterapi med standard kjemoterapi hos pasienter med blærekreft.

Om studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i denne kliniske behandlingsstudien hvis du er over 18 år og har ubehandlet blærekreft som enten ikke kan opereres  eller som har spredning (metastase). Ta kontakt med din onkolog for å vurdere om denne studien vil være passende for deg.

Hva innebærer studien?

Studien har to behandlingsperioder og fire ulike behandlinger. I den første behandlingsperioden blir du tilfeldig valgt til behandling A eller B. Basert på utfallet av den første behandlingsperioden vil du også i andre behandlingsperiode bli tilfeldig valgt til en av de fire behandlingene.

nivolumab + ipilimumab etterfulgt av nivolumab immunterapi

gemcitabine + cisplatin eller carboplatin

nivolumab + gemcitabine + cisplatin etterfulgt av nivolumab immunterapi

gemcitabine-cisplatin

 

 

Behandlingen gis hver tredje eller fjerde uke avhengig av hvilken behandling du får. Planlagt behandling varer maksimalt i 24 måneder som totalt består av fire til seks sykluser med behandling. Hvis det ikke er noen forbedring av sykdommen etter 24 måneders behandling med nivolumab, følger deretter minst 12 måneder ekstra oppfølging. Du kan bli fulgt opp i inntil fem år. 

Vi vil gjøre hyppige CT-undersøkelser av deg for å vurdere utviklingen av sykdommen. I tillegg vil det i oppstarten av studien bli tatt vevsprøve som vil bli analysert for spesifikt genuttrykk av sykdommen.

Du vil få tett oppfølging gjennom en rekke kliniske blodprøver, og i tillegg vil det tas blodprøver for å vurdere medikamentenes omsetning i kroppen, ulike bio- og genmarkører og respons fra ditt immunsystem.

Reiseutgifter i forbindelse med studiebesøk vil dekkes fortløpende ved at du fyller ut reiserefusjonsskjema.

Vær oppmerksom

Ved å delta i denne studien vil du få tett oppfølging av helsepersonell og tilgang til utprøvende behandling, som kan ha en positiv effekt for deg og din sykdom. 

Det er imidlertid ikke sikkert at behandlingen du mottar vil kunne gi en forbedring for deg og din sykdom. For enkelte kan den utprøvende behandlingen medføre mer skade enn nytte.

Vurder om du ønsker å delta i denne studien i samråd med din onkolog.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Helse Bergen