ALASCCA-studien

Kan acetylsalisylsyre forhindre tilbakefall av tykk- og endetarmskreft?

ALASCCA-studien er en skandinavisk vitenskapelig studie om tykk - og endetarmskreft. Vi vil undersøke om acetylsalisylsyre kan forhindre tilbakefall av tykk- og endetarmskreft.

Om studien

Med denne studien vil vi få kunnskap om hvorvidt behandling med acetylsalisylsyre er sikker og om den tolereres som et tillegg til ordinær behandling ved tarmkreft. Den kommer også til å gi informasjon om acetylsalisylsyre reduserer risikoen for tilbakefall og gir en lengre overlevelse.

I studien vil vi innhente opplysninger om deg fra din pasientjournal:

  • hvilke medikamenter du bruker
  • opplysninger om sykdomsforløpet ditt inntil diagnose av tykktarmskreft
  • opplysninger om operasjonen og eventuelle komplikasjoner

Vevs- og blodprøver vil bli lagret i en biobank ved Karolinska sjukhuset. Vi kommer også til å hente data om deg fra generelle helseregistre som reseptregisteret, pasientregisteret, dødsårsaksregisteret og kreftregisteret.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som skal opereres for tykk eller endetarmskreft blir spurt om deltagelse når de kommer i kontakt med sykehuset. Det er cirka 20 prosent av pasientene som har en spesifikk genmutasjon i tumor som kan bli med i studien.

Hva innebærer studien?

Dette er en randomisert studie. Det vil si at du enten får en medisinsk pille eller en pille uten aktive virkestoffer (placebo).

Du får enten 160 mg acetylsalisylsyre, eller en tablett uten aktive virkestoffer (placebo). Du skal ta pillen en gang per dag i tre år. Hvis du allerede tar Acetylsalicylsyre (ASA), for eksempel Trombyl, Aspirin eller Albyl E mer enn tre ganger per uke, fortsetter du som vanlig med dette og du trekkes da ikke til å ta en av studiemedisinene. Behandlingen starter innen tre måneder etter operasjonen.

Du blir kalt inn til korte besøk på sykehuset hver sjette måned. Ved disse besøkene blir du spurt om hvordan du har det og hvordan det går å ta legemiddelet, og du vil få med deg nytt legemiddel for de neste seks månedene.

En sykepleier ringer deg en gang mellom hvert besøk på sykehuset for å høre hvordan det går og om du har tatt studiemedisinen. Du vil i tillegg bli undersøkt med CT eller MR i henhold til vanlige rutiner for alle tarmkreftopererte.

Etter tre år er behandlingen ferdig og en oppfølgningsperiode begynner. Det innebærer at du blir kontaktet igjen to år etter avsluttet behandling for å høre hvordan det går.

Hvorvidt du velger å være med i studien eller ikke, vil ikke ha noen innvirkning på den behandling du får.

Vær oppmerksom

Det finnes så langt ikke tilstrekkelig informasjon om behandlingen til å vite om din deltakelse i studien gir deg fordeler eller ikke. Om studieresultatene viser at dette er en sikker og effektiv behandling, kan denne komme til å brukes i rutinebehandling.

Acetylsalicylsyre (ASA) er virkestoffet i flere preparat som har eksistert lenge. En kjent bivirkning er økt blødningstendens om man overdoserer. Dosen du får i studien er lav slik at risiko for blødning anses å være liten.

Kontaktinformasjon

Mari.naess@ahus.no eller merete.helgeland@ahus.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Helse Stavanger
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge