Kneproteser og fedme

Kneproteser hos pasienter med fedme - risiko og fordeler

Om studien

Prosjektet er en studie som strekker seg over flere år, der vi inviterer alle som får kneprotese på Ahus til å delta. Pasientene fyller ut spørreskjema og vi registrerer høyde, vekt og andre pasientkarakteristika. Pasientene følges i to år, og vi undersøker deretter hvorvidt pasientenes BMI kan predikere resultatet etter kneprotese (det vil si endring i de validerte spørreskjemaene fra baseline til to-års kontroll). 


Vitenskapelig tittel

Total Knee Replacement in Obese Patients - Risks and Benefits

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2020 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Alle som får primær total og halv protese i kneleddet. Det er ingen aldersbegrensning. 

Pasienter som ikke kan fylle ut spørreskjema (på grunn av språk eller andre årsaker) ekskluderes.

Pasientene blir invitert til å delta når de kommer til innleggelse for sin planlagte kneoperasjon.

Hva innebærer studien?

Pasientene fyller ut spørreskjema og vi registrerer høyde, vekt og andre pasientkarakteristika.

Pasientene følges i to år, og vi undersøker deretter hvorvidt pasientenes BMI kan predikere resultatet etter kneprotese (dvs endring i de validerte spørreskjemaene fra baseline til to-års kontroll).


Vær oppmerksom

Studien innebærer ingen risiko for pasienten. Studien innebærer utfylling av sprørreskjema og vil ikke påvirke den medisinske behandlingen. 

Kontaktinformasjon

Jan Rune Mikaelsen, 
Overlege, Kneseksjonen,