HELSENORGE
PRECISE-studien

Konsortium for presisjonsbehandling med ECT ved alvorlig depresjon

Om studien

Formålet med studien er å øke forståelsen for hvordan elektrokonvulsiv terapi (ECT) virker og hvem som kan ha nytte av behandling. Opplysninger om hvordan du har hatt det før, under, og etter behandling med ECT vil kunne øke vår kunnskap om hvilke pasienter som har nytte av behandlingen. 

Hvem kan delta?

Dersom du blir henvist til ECT-behandling av din behandler og ECT-ansvarlig overlege vurderer at du oppfyller kriteriene for å motta slik behandling,  kan du delta i studien. Det eneste unntaket er graviditet. 

Hva innebærer studien?

Hvis du deltar i forskningsprosjektet vil du i tillegg til vanlig behandling gå gjennom følgende:

  • Du svarer på noen spørsmål på et nettbrett eller en datamaskin med hjelp fra oss. Vi tar blodprøve, hårprøve og avføringsprøve av deg. Hårprøve tas før første behandling og etter siste ECT behandling. Blodprøve og avføringsprøve tas før første behandling,  etter sjette og etter siste behandling med ECT. Estimert tidsbruk for det ovennevnte er 1-1,5 timer.
  • Etter første behandling vil du bli utstyrt med et aktimeter som du skal bruke under hele ECT forløpet. Et aktimeter bæres på håndleddet som en klokke og måler aktivitetsnivået ditt.
  • Etter første behandling skal du i syv dager bruke en teknisk t-skjorte som inneholder elektroder og en opptaksenhet. Elektrodene måler hjertefrekvens, elektrisk aktivitet i hjertet (EKG), hvor ofte du trekker pusten og aktivitetsnivå.
  • Etter tre måneder, og igjen etter ett år, etter siste behandling kontakter vi deg for oppfølgingsmøter. På disse møtene blir det tatt nye blodprøver, en hårprøve og en avføringsprøve. Du svarer da også igjen på noen spørsmål tilsvarende de du har besvart tidligere i prosjektet. Estimert tidsbruk per oppfølgingsmøte er cirka en og en halv time. 
  • I prosjektet innhenter vi også andre registrerte opplysninger om deg, som nåværende og tidligere psykiske lidelser og somatiske sykdommer. Disse opplysningene henter vi fra pasientjournalen din. Vi vil også innhente opplysninger fra ECT-registreringsskjema i pasientjournalen din. Dette er et skjema hvor vi til vanlig registrerer en rekke parametre før og etter hver enkelt ECT-behandling (som for eksempel blodtrykk, puls og varighet av kramper). 
Kontaktinformasjon

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Dersom du blir henvist til ECT behandling av din behandler og ECT ansvarlig overlege på Ahus vurderer at du innfrir kriterene for å motta slik behandling, får du informasjon om studien og blir spurt om deltagelse. Du vil da få et informasjonsskriv om studien og samtykkeskjema som du må signere hvis du vil delta. Du kan når som helst under studien trekke ditt samtykke til deltagelse.

Samarbeidspartnere

Studien er i tillegg et internasjonalt samarbeidsprosjekt hvor sykehus og universiteter i England, Finland, Sverige og Tyskland enten deltar i studien eller er samarbeidspartnere. Fant du det du lette etter?