PRECISE-studien

Konsortium for presisjonsbehandling med ECT ved alvorlig depresjon

Om studien

Formålet med studien er å øke forståelsen for hvordan elektrokonvulsiv terapi (ECT) virker og hvem som kan ha nytte av behandling. Opplysninger om hvordan du har hatt det før, under, og etter behandling med ECT vil kunne øke vår kunnskap om hvilke pasienter som har nytte av behandlingen. 

Vitenskapelig tittel

Consortium for precision treatment with ECT in severe depression

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2024 fram til 31.12.2026

Hvem kan delta?

Dersom du blir henvist til ECT-behandling av din behandler og ECT-ansvarlig overlege vurderer at du oppfyller kriteriene for å motta slik behandling,  kan du delta i studien. Det eneste unntaket er graviditet. 

Dersom du blir henvist til ECT behandling av din behandler og ECT ansvarlig overlege på Ahus vurderer at du innfrir kriterene for å motta slik behandling, får du informasjon om studien og blir spurt om deltagelse. Du vil da få et informasjonsskriv om studien og samtykkeskjema som du må signere hvis du vil delta. Du kan når som helst under studien trekke ditt samtykke til deltagelse.

Hva innebærer studien?

Deltar du i forskningsprosjektet skal du i tillegg til vanlig behandling være med på følgende:

  • Du skal svare på spørsmål på et nettbrett eller en datamaskin, vi bistår deg. Vi tar blodprøve, hårprøve og avføringsprøve av deg. Hårprøve tas før første behandling og etter siste ECT behandling. Blodprøve og avføringsprøve tas før første behandling, etter sjette og etter siste behandling med ECT. Estimert tidsbruk er en og en halv time.
  • Etter første behandling vil du bli utstyrt med et aktimeter som du skal bruke under hele ECT forløpet. Et aktimeter bæres på håndleddet som en klokke og måler aktivitetsnivået ditt.
  • Bruke en teknisk t-skjorte. T-skjorten måler hjertefrekvens, elektrisk aktivitet i hjertet (EKG), hvor ofte du trekker pusten og aktivitetsnivå. Du skal bruke t-skjorten i 1-3 dager.
  • Oppfølgingsmøter, et møte tre måneder etter siste behandling og et ett år etter. På disse møtene blir det tatt nye blodprøver, en hårprøve og en avføringsprøve. Du svarer da også igjen på noen spørsmål tilsvarende de du har besvart tidligere i prosjektet. Estimert tidsbruk per oppfølgingsmøte er cirka en og en halv time. 
  • I prosjektet innhenter vi også andre registrerte opplysninger om deg, som nåværende og tidligere psykiske lidelser og somatiske sykdommer. Disse opplysningene henter vi fra pasientjournalen din. Vi vil også innhente opplysninger fra ECT-registreringsskjema i pasientjournalen din. Dette er et skjema hvor vi til vanlig registrerer en rekke parametre før og etter hver enkelt ECT-behandling (som for eksempel blodtrykk, puls og varighet av kramper). 

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Vestre viken
Studien er i tillegg et internasjonalt samarbeidsprosjekt hvor sykehus og universiteter i England, Finland, Sverige og Tyskland enten deltar i studien eller er samarbeidspartnere.