NARNIA

Kosttilskuddet Niagen og forebygging av hjerteskade etter cellegiftbehandling for brystkreft

Cellegiftbehandling som tilbys pasienter med bryst- og lymfekreft gir risiko for hjerteskade. Studien ønsker å evaluere om Niagen kan forebygge hjerteskade og dermed forhindre redusert hjertefunksjon.

Om studien

Vi vet at behandling med visse typer cellegift kan skade hjertet, og dermed påvirke hjertets funksjon. I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke om hjerteskade kan forebygges ved hjelp av kosttilskuddet Niagen, et vitamin B3-lignende stoff.

Vitenskapelig tittel

Kosttilskuddet NiagenTM og forebygging av hjerteskade etter cellegiftbehandling for brystkreft og lymfom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.02.2023 fram til 01.02.2025

Hvem kan delta?

Vi søker brystkreftpasienter med spredning og pasienter med lymfekreft som skal starte cellegiftbehandling. Du må være over 18 år og kan ikke ha gjennomgått hjerteinfarkt i løpet av de siste tre måneder. 

Dersom du er interessert i å delta i studien kan du ta kontakt med onkologisk poliklinikk. 

Kontaktinformasjon onkologisk poliklinikk

Hva innebærer studien?

Hjerteskaden som kan oppstå under kreftbehandlingen vil bli vurdert ved hjelp av MR (magnetresonans) og ultralyd av hjertet, EKG, gang- og gripetest, spørreskjema og blodprøver. 

Utprøving av Niagen eller placebo vil pågå så lenge cellegiftbehandlingen pågår (som regel enten 3 eller 6 måneder). Undersøkelsene vil bli utført ved start, etter 3 måneder, og for noen pasienter etter 6 måneder. I tillegg inviteres det til en langtidsoppfølging 12 måneder etter oppstart av behandlingen. 

Vær oppmerksom

En fordel for deltakerne er at de vil få en grundigere oppfølging av hjertet enn det som tilbys til vanlig. Dersom det viser seg at studiemedikamentet er effektivt, vil deltakelse kunne være en fordel for de pasientene som får aktiv studiemedisin. 

Det er ingen kjente ulemper knyttet til deltakelse i studien i forhold til din kreftsykdom eller behandlingen av denne. Studiemedikamentet er godkjent som kosttilskudd i Norge.

Kontaktinformasjon

Prosjektkoordinator Victoria Vinje 
Tlf: 92 02 26 65

Prosjektleder Torbjørn Omland 
Tlf: 40 10 70 50