Langtidseffekter etter koronavirusinfeksjon (COVID-19) hos ungdommer

Formålet med studien er å kartlegge risikoen for langtidseffekter etter at den akutte koronainfeksjonen er over, og bedre forstå hvorfor noen utvikler slike langtidseffekter; spesielt om immunsystemet (som vanligvis beskytter oss mot infeksjoner) kan bidra til slike komplikasjoner.

Om studien

Koronaviruset (COVID-19) kan gi luftveisinfeksjon. Hvor alvorlig denne infeksjoner blir varierer. De fleste får bare forkjølelsesliknende plager, men enkelte utvikler alvorlig lungebetennelse som av og til trenger intensiv behandling på sykehus.

Vi vet fremdeles lite om hvordan COVID-19 påvirker ungdommer. Studier av voksne har vist at enkelte får plager som varer i ganske lang tid etter at selve infeksjonen er gått over. Eksempler på slike plager et utmattelse og tungpustethet.

Hvor mange ungdommer som rammes av slike langtidseffekter, og hva som er de underliggende årsakene, vet vi fremdeles svært lite om.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å kunne delta må:

 • du nylig ha fått påvist koronaviruset (dvs. testet positivt for SARS-CoV-2)
 • du være mellom 12 og 25 år.
 • det ikke ha gått mer enn 28 dagers siden første symptom på koronainfeksjon (COVID-19).
 • du ikke ha noen kroniske sykdommer som krever fast behandling med legemidler.
 • du ikke være gravid

Det er en fordel at du ikke bor langt unna Akershus universitetssykehus, da du må komme til sykehuset to ganger. 

Interesserte kan ta direkte kontakt med prosjektleder eller forskningssekretær.

Epostadresse til covid-forskning

covid.barn@ahus.no

Hva innebærer studien?

De som deltar i prosjektet vil bli innkalt til to polikliniske undersøkelser. Den første undersøkelsen ønsker vi å gjennomføre så raskt som mulig, og den andre om cirka 6 måneder. Hver undersøkelse er beregnet å vare cirka 90 minutter og inneholder følgende deler:

 • Alminnelig legeundersøkelse. Denne inkluderer blant annet lytting på hjerte og lunger, inspeksjon av svelg og ører og måling av vekt og høyde.
 • Blodprøver for analyse av gener (arvestoff), infeksjoner, immunsystemet og hormonsystemet. Du må avstå fra røyking/snusing og koffeinholdige matvarer i minst to døgn. Blodprøvene tas ved vanlig «stikk i armen» (ved albuen). Dette kan gjøre vondt – og alle deltakere får derfor tilsendt bedøvelseskrem (EMLA) som kan legges på huden i forkant av blodprøvetakingen.
 • Urinprøve for å bestemme konsentrasjon av bestemte hormoner. Vi trenger 20 ml morgenurin.
 • Hårprøve for å bestemme konsentrasjonen av visse hormoner. Vi klipper av en liten "hårtust" midt på hodet.
 • Avføringsprøve for å studere sammensetningen av bakterier i avføringen. Prøven tas før undersøkelse hos oss vha. prøvetakingsutstyr som vi sender i posten.
 • Autonome responser innebærer at hjertefrekvensen (pulsen) registreres ved hjelp av EKG («ledninger» på brystkassen) i 5 minutter. Denne registreringen analyseres automatisk, og gir da informasjon om hvordan hjertet er påvirket av det autonome (ubevisste) nervesystemet. Målingene blir gjort i hvile. Det er ingen stikking eller annet ubehag forbundet med dem.
 • Spirometri innebærer at man registrerer lungefunksjonen ved å puste inn i et apparat. Det er ikke ubehagelig eller risikofylt.
 • Spørreskjema inneholder en rekke spørsmål om blant annet symptomer, funksjonsnivå, personlighet, negative livshendelser og livsstil. Vi spør om alt dette fordi det kan ha betydning for utvikling av visse langtidskomplikasjoner. Spørreskjemaet besvares via iPAD, og tar cirka 20-30 minutter.
 • Kognitive tester der vi blant annet undersøker hukommelse for tilfeldige tall og ord, og oppmerksomhet De kognitive testene utføres dels sammen med forskningssykepleier, dels direkte på en PC ved hjelp av et spesialtilpasset program.

Alle deltakere (eventuelt deres foreldre/foresatte) får dekket sine transportutgifter. I tillegg mottar alle deltagere et gavekort til verdi av kr. 400 som takk for innsatsen når begge de to konsultasjonene er gjennomført.

  Vær oppmerksom

  En fordel ved å være med i studien er den planlagte oppfølgingsundersøkelsen 6 måneder etter at du fikk koronainfeksjon (COVID-19). Undersøkelsene ved dette tidspunktet kan komme til å avdekke langtidseffekter av infeksjonen, som i sin tur kan trenge behandling eller rehabilitering.

  Ulemper ved å delta i studien omfatter smertefull blodprøvetakning. For å gjøre denne ulempen så liten som mulig vil vi bruke lokalbedøvelse. At du blir innkalt til to polikliniske undersøkelser kan også oppleves som en praktisk ulempe.

  Ingen deler av prosjektet innebærer noen fare eller risiko. Dersom undersøkelsene skulle avdekke et helseproblem som trenger oppfølging i helsetjenesten, vil du bli henvist til rette instans av studielege. Alle deltakere er forsikret i henhold til de generelle pasientforsikringsordningene ved Akershus universitetssykehus.

  Kontaktinformasjon

  Prosjektleder

  Prof. Vegard Bruun Bratholm Wyller
  Epost: v.b.b.wyller@medisin.uio.no

  Forskningssekretær

  Jeanette Dulsrud
  Epost: jeanette.dulsrud@ahus.no

  Epostadresse til covid-forskning

  covid.barn@ahus.no

  Samarbeidspartnere

  Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus