NaltRec-studien

Langtidsvirkende naltrekson mot opioidavhengighet

Legemiddelet naltrekson hindrer at heroin og andre opioider gir ruseffekt, og reduserer suget etter disse rusmidlene. Formålet med denne studien er å finne ut om behandling med langtidsvirkende naltrekson kan gi god hjelp til de som er avhengige av heroin eller andre opioider.

Norwegian XR-Naltrexone Recovery study

Naltrekson er et legemiddel som hindrer at heroin og opioider gir ruseffekt, og som reduserer suget etter disse rusmidlene.

Formålet med studien er å finne ut om behandling med langtidsvirkende naltrekson kan gi god hjelp til de som er avhengige av heroin eller andre opioider og som ønsker å forbli opioidfrie etter en fullstendig avgiftning.

Hvem kan delta?


 
Opioidavhengige mellom 18-65 år som har ønske om å avslutte bruk av opioider eller avslutte substitusjonsbehandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Du må ha mål om å bli rusfri, ønske personlig bedring og ønske å gjennomgå behandling med langtidsvirkende naltreksoninjeksjoner. Alle deltakere må inkluderes i LAR før studiestart.

Kvinner må forplikte seg til å bruke sikker prevensjon under studiedeltakelsen.

Opioidavhengige med alvorlig psykisk eller somatisk lidelse som krever behandling, kan ikke delta i studien. Kvinner som er gravide eller ammende kan heller ikke delta.

Studien vil også inkludere en kontrollgruppe som mottar ordinær LAR-behandling med buprenorfin. Disse vil bli forespurt om å gjennomføre et forenklet kartleggingsintervju tre ganger i løpet av en 12-måneders periode.

Pasienter som tilhører Akershus Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, Sørlandet Sykehus og Sykehuset i Vestfold kan delta i studien.

Om du ønsker å delta i studien og er med i LAR, kan du ta kontakt med din LAR-behandler. Du kan ellers ta kontakt med studiemedarbeider på en av de deltakende sykehusene:
Akershus universitetssykehus: 90 28 94 07
Haukeland universitetssykehus: 46 81 97 83
Sørlandet sykehus: 48 10 57 49
Sykehuset i Vestfold: 90 20 43 26

Hva innebærer studien?

Før oppstart på naltrekson må du gjennomgå en fullstendig avgiftning fra alle opioider. Dette vil gjennomføres ved en avgiftningsenhet.  Du må også gjennomgå en kort legeundersøkelse og levere blodprøve og urinprøve før oppstart.

Under studien vil du møte hver fjerde uke til studieoppfølging hvor du må avlevere urinprøve, gjennomføre intervju og svare på spørreskjema, samt motta studiemedisin. Du vil få injeksjoner med langtidsvirkende naltrekson hver fjerde uke i inntil 12 måneder.

Om du samtykker til det, vil du i løpet av studien også gjennomføre et dybdeintervju. Studien vil også ha fokus på pårørende, og vi vil be om samtykke fra deg om å få gjennomført intervju med pårørende. Likeledes vil du bli spurt om dine kontakter i hjelpeapparatet kan kontaktes for intervju.

Deltakere som mottar ordinær LAR-behandling med buprenorfin vil bli spurt om å gjennomføre et forenklet kartleggingsintervju tre ganger i løpet av en 12 måneders periode.

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien vil du bidra til viktig behandlingsforskning som igjen kan bidra til å utvide behandlingstilbudet til opioidavhengige.

Langtidsvirkende naltrekson kan være et enkelt behandlingsalternativ med medisinering kun hver fjerde uke, og er en effektiv støtte for opioidavhengige som ønsker å avslutte opioidbruk.  

Langtidsvirkende naltrekson har vist seg å gi lite alvorlige bivirkninger. Oppstarten med langtidsvirkende naltrekson vil imidlertid være krevende, da deltakerne må gjennomgå en fullstendig avgiftning fra alle opioider før første dose med naltrekson kan tas.

En mulig ulempe kan også være at du vil ha behov for annen smertelindring enn opioider dersom det skulle oppstå situasjoner hvor det er behov for akutt smertebehandling. Det finnes andre egnede medikamenter som kan benyttes i stedet, og deltakerne vil få utlevert bærekort som gir informasjon om dette.

Kontaktinformasjon

Studien koordineres fra Akershus universitetssykehus.

Akershus universitetssykehus: 90 28 94 07
Haukeland universitetssykehus: 46 81 97 83
Sørlandet sykehus: 48 10 57 49
Sykehuset i Vestfold: 90 20 43 26

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.