HELSENORGE

Løvetannmødre

Målet med studien er å få mer kunnskap om hvordan generasjonsmønstre etableres, utvikles og påvirkes av behandling. Studien er for gravide og spedbarnsforeldre som trenger støtte for å gi sine barn noen annet enn de selv fikk.

Om studien

Forskning viser at det er vanskelig å stoppe generasjonsoverføringer av traumer, mishandling og vanskjøtsel selv med de mest etablerte internasjonale behandlingsprogrammene. Vi har derfor utviklet et tilbud til gravide og spedbarnsforeldre som trenger støtte for å gi sine barn noen annet enn de selv fikk. Målet med studien er å få mer kunnskap om hvordan generasjonsmønstre etableres, utvikles og påvirkes av behandling.

Gravide med mange oppvekstbelastninger står overfor svært krevende endringsprosesser dersom de skal lykkes med å gi neste generasjon noe annet enn de selv fikk. Det er vanskelig å skulle gjøre det motsatte av det man selv har fått, selv om man har de beste intensjoner. Derfor har BUP utviklet et tilbud spesielt med tanke på å gi hjelp og støtte i graviditet og spedbarnsfase.

Formålet med forskningsprosjektet er å få kunnskap om hvordan generasjonsmønstre etableres, utvikles og påvirkes av behandling i graviditet og spedbarnstid, samt undersøke pasienters og behandleres erfaringer med terapitilbudet. Vi vil undersøke hvordan ulike forhold, både knyttet til mor, barnet og dyaden, kan henge sammen med hvordan mor og barn har det sammen etter at barnet er født. 

Hvem kan delta?

Alle gravide som henvises til sped- og småbarnsteamet ved BUP Øvre Romerike vil inviteres med inn i prosjektet dersom de har hatt flere belastninger i oppveksten.

For å bli henvist til teamet kan du kontakte fastlege, jordmor, psykolog i kommunen eller Ahus-teamet.

Hva innebærer studien?

Vi vil få informasjon på flere måter og fra flere kilder.

  • Intervjue behandlere i sped- og småbarnsteamet om deres erfaringer
  • Innhente data fra pasienten ved innkomst, 4-8 uker etter fødsel og 4 mnd etter fødsel. Dette vil være intervjuer, observasjoner og samtaler som gjøres som en del av det vanlige behandlingsforløpet.

Vær oppmerksom

Alle som deltar i prosjektet vil få hjelp fra BUP. Det er ingen kjent risiko knyttet til å delta i prosjektet.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Marianne Aalberg
Epost: marianne.aalberg@ahus.no

Fant du det du lette etter?