Løvetannmødre

Forskning viser at det er vanskelig å stoppe generasjonsoverføringer av traumer, mishandling og vanskjøtsel selv med de mest etablerte internasjonale behandlingsprogrammene. Vi har derfor utviklet et tilbud til gravide og spedbarnsforeldre som trenger støtte for å gi sine barn noen annet enn de selv fikk.

Om studien

Formålet med studien er å gi økt kunnskap om a) hvordan generasjonsmønstre knyttet til alvorlige oppvekstbelastninger etableres, utvikles og påvirkes av behandling som gis i graviditet og spedbarnstid; b) økt kunnskap om erfaringer med behandlingstilbudet fra både pasientens og behandlernes perspektiv. Tolv gravide kvinner henvist i svangerskapsuke 20-40 med multiple oppvekstbelastninger og seks behandlere med klinisk erfaring med denne pasientgruppen inkluderes.

Pasienter kartlegger ved oppstart av behandling og når barnet er 4 måneder. En spebarnsobservasjon gjennomføres når barnet er 2-8 uker og samspillsobservasjon ved 4 mnd. Pasienter og behandlere intervjues om deres erfaringer med behandlingen.

Funnene fra studien vil informere behandling for en gruppe i høy risiko og gi viktig kunnskap om generasjonsoverføringer og hvordan disse eventuelt kan brytes.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle gravide som henvises til sped- og småbarnsteamet ved BUP Øvre Romerike vil inviteres med inn i prosjektet dersom de har hatt flere belastninger i oppveksten.

For å bli henvist til teamet kan du kontakte fastlege, jordmor, psykolog i kommunen eller Ahus-teamet.

Hva innebærer studien?

Vi vil få informasjon på flere måter og fra flere kilder.

  • Intervjue behandlere i sped- og småbarnsteamet om deres erfaringer
  • Innhente data fra pasienten ved innkomst, 4-8 uker etter fødsel og 4 mnd etter fødsel. Dette vil være intervjuer, observasjoner og samtaler som gjøres som en del av det vanlige behandlingsforløpet.

Vær oppmerksom

Alle som deltar i prosjektet vil få hjelp fra BUP. Det er ingen kjent risiko knyttet til å delta i prosjektet.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Marianne Aalberg
E-post: marianne.aalberg@ahus.no

  • Anne Werner
  • Heidi Fjeldheim

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus