Marine omega-3-fettsyrer ved nyretransplantasjon

Vi undersøker om marine omega-3-fettsyrer kan bidra til å bevare nyretransplantatets funksjon over tid.

Om studien

Mange studier har vist at tilførsel av marine omega-3 fettsyrer gir gunstige effekter på ulike organer, også på nyrene. Transplanterte nyrer svekkes med tiden, og studier har vist at det sannsynligvis skyldes vedvarende lavgradig betennelse og arrvevsdannelse. Hensikten med studien er å undersøke om tilskudd med marine omega-3-fettsyrer kan bremse utviklingen av arrvev i nyretransplantatet og dermed bevare transplantatets funksjon over lengre tid.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Om du er aktuell for studien vil du bli kontaktet av behandlende nyrelege på sykehuset. Du må være over 18 år og gjennomgått nyretransplantasjon for mellom 6 måneder og 5 år siden. Transplantatfunksjonen må ha vært stabil før studiestart.

Ønsker du å melde interesse for studien, kontakt Kundemail.Intervensjonsstudier@ahus.no.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Du vil bli delt inn i en av to grupper. Første gruppe får behandling med omega-3-fettsyrer - tre kapsler daglig. Gruppe to får et ikke virksomt medikament - kapsler med olivenolje (placebo) - tre kapsler daglig. Du eller legen din får ikke vite hvilken behandlingsform som gis.

Du får den samme oppfølgingen og må gjennomføre de samme undersøkelsene uavhengig av hvilken gruppe du tilhører. Du må utføre spesielle kontroller, men disse legges til de tidspunktene du uansett skal til vanlig oppfølgning. Eventuelle transportkostnader dekkes av Pasientreiser eller HELFO.

Dette gjøres under kontrollen:

 • Generell undersøkelse, måling av blodtrykk, puls og vekt.
 • Blodprøver, blodsukker, ulike fettstoffer og konsentrasjon av immundempende medisiner.
 • Urinprøver for analyse av eggehviteutskillelse.

Ved første og siste kontroll gjennomføres det i tillegg:  

 • Utfylling av skjema for kartlegging av kostholdsvaner.
 • Blodprøver for bestemmelse av omega-3 fettsyreinnhold og vurdering av betennelsesaktivitet i kroppen.
 • Undersøkelse av hjertefrekvensvariabilitet. Dette utføres ved hjelp av et apparat som registrerer hjerteslag i løpet av en 15-20 minutters periode.
 • Vevsprøve (biopsi) av nyretransplantatet (kun for Ahus-pasienter, frivillig), både ved starten og slutten av studien. Prøvene brukes til å sammenligne hvor stor grad av arrvevsdannelse som har funnet sted før og etter 3 års behandling. Når du tar vevsprøve får du lokalbedøvelse, og kan gi noe ubehag. Det er en liten risiko for blødning i etterkant, og du må i etterkant ligge i seng i 4 timer under observasjon, med tanke på eventuelle tegn til blødning. Vi vil få mye verdifull informasjon fra vevsprøver av nyretransplantatet, men dette er en prøve som er frivillig og ikke et krav for å delta i denne studien.

Undersøkelsene, oppmøte og tidspunkter vil bli koordinert ved Ahus, slik at du får hjelp til å være på rett sted til rett tid.

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien vil du kunne bidra til å øke kunnskap om bedre behandling til nyretransplanterte pasienter, som på sikt også kan komme deg til nytte. Undersøkelsene kan imidlertid være noe tidkrevende, og blodprøvetakingene kan gi noe ubehag. Ved frivillig nyrebiopsi er det en liten risiko for blødning i etterkant.

Studiemedisinen er omfattende studert, og det er ikke vist noen skadelige effekter på pasienter. Noen kan få bivirkninger fra mage-tarmsystemet som hyppigere og løsere avføring, kvalme, oppgulp og magesmerter. Disse er forbigående og som regel milde. 

Deltakelse og bruk av studiemedisinen skal ikke påvirke din behandling og bruk av medisiner for øvrig etter nyretransplantasjon, og du vil bli fulgt opp på vanlig måte som tidligere. Skulle undersøkelser som inngår i studien avdekke alvorlig behandlingstrengende sykdom, vil du tilbys relevant oppfølging for dette.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Vestre Viken og Sykehuset Innlandet. 

For mer informasjon om studien kontakt Joe Chan på telefon 67 96 47 58 eller epost joe.chan@ahus.no.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Oslo universitetssykehus
 • Vestre viken
 • Sykehuset Innlandet
 • Akershus universitetssykehus