MINIRICO

Mental trening og nikotinamide riboside for senfølger etter COVID-19

Om studien

Senfølger etter COVID-19 - det vil si vedvarende symptomer og funksjonstap lang tid etter sykdom - er et ganske vanlig problem. De underliggende årsakene til senfølger etter COVID-19 er i stor grad ukjente. Noen forskningsrapporter tyder på at sviktende energiproduksjon i kroppens celler bidrar til tilstanden, mens andre tyder på at mentale prosesser er en viktig årsak til utvikling av senfølger etter COVID-19.  I denne studien ønsker vi å undersøke effekten av to behandlingsformer som angriper disse mulige årsakene; et mentalt treningsprogram og kosttilskuddet nikotinamide ribosid.


Vitenskapelig tittel

Mental intervention and nicotinamide riboside supplemantation in long covid

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis:  

  • du har gjennomgått infeksjon med koronavirus (påvist ved PCR eller serologi, blodprøve) 
  • du har hatt symptomer (som slitenhet, konsentrasjonsvansker og tungpust) minst seks måneder etter infeksjonen med koronavirus 
  • symptomene gjør at du hemmes i vanlige, daglige aktiviteter, som jobb, samvær med familie/venner, fritidsaktiviteter, og så videre
  • du er mellom 18 og 70 år

Du kan ikke delta hvis: 

  • dine langvarige symptomer og nedsatt funksjon mest sannsynlig har en annen årsak en COVID-19.
  • du har fått påvist skader på indre organer på grunn av alvorlig koronavirusinfeksjon
  • du er gravid
  • du er sengeliggende
  • du ikke kan snakke norsk

Dersom du er interessert i å delta, kan du ta direkte kontakt med forskningssekretær på Akershus universitetssykehus på telefon 48 02 24 86 eller mail minirico@ahus.no.

Hva innebærer studien?

I denne studien ønsker vi å se på effekten av et mentalt treningsprogram og kosttillskuddet nikotinamid ribosid på senvirkninger etter COVID-19. 

Vi skal inkludere totalt 310 voksne med senfølger etter COVID-19, alle deltakere vil bli tilfeldig fordelt to ganger; først til nikotinamid ribosid (NR) eller placebo (narremedisin), deretter til et mentalt treningsprogram eller "care as usual". 

Kosttilskuddet NR er et vitamin som kan stimulere energiproduksjonen i cellene. Studier tyder på at dette kosttilskuddet motvirker aldringsprosesser i kroppen og at det reduserer betennelsesreaksjon i hjernen også. I denne studien tester vi om NR kan lindre symptomer og bedre funksjon hos pasienter med senfølger etter COVID-19. Dosen av NR i dette prosjektet er 1000 mg (fire kapsler) morgen og kveld. Denne dosen er dokumentert å gi svært liten risiko for bivirkninger. Her vil hverken vi eller deltakerne vite hvem som har fått det faktiske kosttilskuddet og hvem som har fått narremedisin før studien er ferdig. Denne delen er det vi kaller dobbeltblindet. Alle deltakere får utdelt kapsler ved første visitt hos oss, og i tolv uker skal alle deltakerne ta fire kapsler om morgenen og fire kapsler om kvelden. 

Det mentalt treningsprogrammet (Mind-Body Reprocessing Therapy, MBRT) består av i alt fire konsultasjoner (ved behov kan dette økes til seks) hvor første er hos studielege og de resterende hos psykoterapeut (enten psykiater eller psykolog). Disse konsultasjonene gjennomføres ved oppmøte eller som videokonsultasjon. I tillegg får disse deltakerne tilgang til persontilpassende moduler gjennom appen Dignio som inneholder både informasjon og øvelser deltakerne blir oppfordret til å gjøre. De som blir trukket ut til "care as usual" vil få en selvhjelpsbrosjyre og ellers forholde seg til det tilbudet de kan få utenfor studien (for eksempel fastlegen).

Alle deltakere vil bli kalt inn til undersøkelse ved Akershus universitetssykehus totalt tre ganger. Først før behandlingen, så etter tre måneder når behandlingen er ferdig, deretter tolv måneder etter første visitt for å se på langtidseffekter. Ved disse besøkene blir alle deltakere nøye undersøkt, de skal gjennom klinisk undersøkelse av lege inkludert spirometri og EKG, de skal ta blodprøver, kognitive tester og gjennomføre et spørreskjema. Hele undersøkelsesprogrammet tar cirka to-tre timer.

Kostnader du skulle ha for å komme deg til undersøkelsene og evetuelle behandlinger blir dekt enten via Pasientreiser eller oss (du vil få utlevert et skjema).

Vær oppmerksom

Undersøkelsene som gjennomføres i prosjektet innebærer lite risiko, hvor blodprøver er det mest invasive. Behandlingene i studien er også trygge. Nikotinamid ribosid er et kosttilskudd som er godt tolerert og gir lite bivirkninger. Det er allikevell viktig at alle deltakerne informerer om nye symptomer som kan være tegn til bivirkning. Dette vil følges opp av studielegene, og alle deltakere får egen bruker i applikasjonen Dignio hvor de kan sende direkte beskjed til studielegene. Den mentale intervensjonen har elementer i seg som er godt utprøvd i andre sammenhenger og innebærer liten risiko. Deltakerne som blir randomisert til den mentale intervensjonen vil bli fulgt opp av rutinerte behandlere som vil henvise deltakeren videre om det skulle dukke opp noe som tidligere ikke var oppdaget.

Kontaktinformasjon

Forskningskoordinator ved Akershus universitetssykehus, telefon 48 02 24 86 eller mail minirico@ahus.no.