MK-5684 til behandling av kastrasjonsresistent prostatakreft med spredning

Om studien

Formålet med denne studien er å undersøke sikkerheten til medikamentet MK-5684 sammenlignet med standardbehandling. Vi ønsker også å undersøke hvor godt medikamentet fungerer, om deltakere lever lenger med medikamentet og om de  lever lenger før eventuell forverring av sykdom sammenlignet med standardbehandling.

Vitenskapelig tittel

En fase 3 randomisert, åpen studie av MK-5684 versus alternativt abirateronacetat eller enzalutamid hos deltakere med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) tidligere behandlet med neste generasjons hormonelle midler (NHA) og taxanbasert kjemoterapi

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 02.04.2024 fram til 06.12.2025

Hvem kan delta?

Du er aktuell for å delta i studien dersom følgende kriterier oppfylles:

 • vevsprøver viser adenokarsinom av prostatakreft
 • økende prostata spesifikt antigen (PSA)
 • fått påvist ved radiologi progresjon med eller uten PSA økning
 • du har fått 1 type av hormonbehandling av type tablett og 1-2 typer av cellegift behandling
 • du er over 18 år
 • er i relativt god allmentilstand og ikke avhengig av hjelp fra andre

Du er dessverre ikke aktuell for studien dersom du har:

 • tidligere sykdommer som for eksempel ukontrollert diabetes, hjertesykdommer eller høyt blodtrykk
 • vært en del av en annen klinisk studie
 • brukt høye doser med sterioder, har en annen type kreft i tillegg til prostatakreft, har infeksjon, hepatitt eller tidligere hatt HIV

Eventuell tidligere behandling i forbindelse med annen sykdom eller kreftdiagnose kan ha innvirkning på om du kan delta i studien, snakk med onkologen din for å eventuelt avklare.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien skal undersøke medikamentet MK-5684 hos menn som har prostatakreft hvor kreften har forverret seg og spredd seg utenfor proststa etter medikamentell behandling eller operasjon for å blokkere testiklene fra å produsere hormoner. Dette kaller kastrasjonsresistent prostatakreft med spredning.

MK-5684 er eksperimentell. Det er ikke godkjent for noen sykdom eller tilstand.


Denne studien sammenligner MK-5684 med abirateronacetat og enzalutamid, som er  standardbehandlinger for kastrasjonsresistent prostatakreft med spredning.

Vær oppmerksom

Studiemedisinen kan føre til binyrekrise, derfor får deltakerne støttemedisiner for å forebygge dette. Være nøye på symptomer og ta kontakt med studieteam så raskt så mulig dersom du opplever disse. 

Du får mer informasjon om symptomer og lignende ved eventuell deltagelse. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med din behandlende lege eller prosjektleder på Ahus.

Mohsan Ali Syed

Prosjektleder Ahus

mohsan.ali.syed@ahus.no 93 29 96 18

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • St. Olavs hospital
 • Sykehuset Østfold

MSD - Legemiddelfirma