MK-6482 sammenlignet med everolimus

Formålet med studien er å undersøke om studiemedisinen MK-6482 sammenlignet med standardbehandling everolimus forlenger tid til forverring av sykdommen og overlevelse, samt om det gir bedre livskvalitet.

Om studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i denne studien hvis du har blitt diagnostisert med nyrekreft med spredning og har tidligere mottatt behandling for dette.

Ta kontakt med din kreftlege for å høre om det kan være aktuelt for deg å delta i studien.

Hva innebærer studien?

Hvis du takker ja til å delta i studien må du gjennom noen undersøkelser for å finne ut om du er egnet til å delta. Hvis du oppfyller kriterier for deltagelse vil du bli tilfeldig plassert i en av behandlingsgruppene: 

  • Gruppe 1 blir behandlet med MK-8462 
  • Gruppe 2 blir behandlet med everolimus 

I behandlingsperioden vil du besøke sykehuset omtrent fem ganger de første 13 ukene. Etter uke 13 vil du komme til studiesenteret omtrent hver fjerde uke så lenge du fremdeles får studiemedisinen.

Det vil også være et oppfølgning besøk omtrent én måned etter at du har sluttet å ta studiemedisinen. Etter oppfølgningsbesøket vil studiepersonalet fortsatt følge med på hvordan du har det, og i noen tilfeller kan det være behov for flere besøk til sykehuset.

Under studiebesøkene vil du følges opp av lege og sykepleier. Du vil motta studiemedisin, gjennomgå medisinske og radiologiske undersøkelser, ta blodprøver og avgi en vevsprøve, samt svare på et spørreskjema.

Vær oppmerksom

Hvis studiemedisinen har effekt kan det ta lengre tid før sykdommen din forverrer seg og du kan leve lengre. Dersom studiemedisin ikke har effekt hos deg er det mulig at du ikke har noen fordeler ved å delta i studien.

Du kan oppleve bivirkninger av behandling uavhengig av du har effekt av den eller ikke. Du kan også oppleve ubehag ved noen av undersøkelser som gjøres i studien (ved blodprøvetaking, CT undersøkelse og lignende).

Resultatene fra studien kan potensielt hjelpe andre pasienter i fremtiden, uavhengig om du personlig har nytte av behandling eller ikke.

Kontaktinformasjon

Overlege Katarina Puco, telefon 67 96 80 89.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Sørlandet sykehus
  • Helse Bergen