NeXXstep

Vaksinasjon mot pneumokokker forhindrer alvorlig sykdom hos småbarn, men det er fortsatt noen som blir syke. Vi prøver ut en ny vaksine som dekker for flere pneumokokktyper enn standard vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Brødtekst:

Om studien

Pneumokokkbakterier forårsaker hjernehinnebetennelse, blodforgiftning, lungebetennelse og øreverk. Dagens barnevaksinasjonsprogram dekker for 13 forskjellige pneumokokktyper, og har hatt god effekt på sykdomsforekomst. 

Dessverre er det fortsatt noen barn som blir syk med pneumokokker. Vi prøver nå ut en ny vaksine som dekker for flere pneumokokktyper, og tenker at dette kan gi enda bedre beskyttelse mot sykdom. 


Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Spedbarn fra 0 til 2,5 måneders alder. 

Ring, send melding eller mail til Studiesykepleier Ann Cathrin Pettersen, se kontaktinformasjon nederst. 

Hva innebærer studien?

Spedbarn får tre doser ved cirka 3, 5 og 12 måneders alder. De som deltar blir randomisert til enten den gamle eller den nye vaksinen. Vi setter andre rutinevaksiner samtidig, så du slipper ekstra turer til helsestasjonen. Vi tar blodprøver for å se at vaksinene stimulerer til nok antistoffproduksjon, både mot pneumokokker og mot de andre rutinevaksiner. Barnelege og sykepleier vil undersøke barnet på sykehuset før første dose, og underveis.

Vær oppmerksom

Vi må ta blodprøver for å sjekke antistoffnivå ved 3 til 5 anledninger.

Du må komme til sykehuset 2 ekstra ganger for å ta blodprøver.Kontaktinformasjon

Barnelege Chris Inchley
67 96 44 98
inchley@ahus.no
 
Studiesykepleier Ann Cathrin Pettersen
902 90 451
Ann.Cathrin.Pettersen@ahus.no


Informasjon fra FHI om barnevaksinasjonsprogrammet

Informasjon fra FHI om pneumokokkvaksine til spedbarn