Metimmox-studien

Nivolumab sammen med cellegiften FLOX ved spredning av tarmkreft

Vi undersøker om immunsystemet kan aktiveres med cellegiften FLOX hos personer som har spredning av tykktarmskreft eller endetarmskreft. Vi ser om legemiddelet nivolumab (immunterapi) sammen med FLOX virker på spredningssvulstene. Denne typen kreftsykdom har vanligvis ikke effekt av immunterapi.

Om studien

Dette forskningsprosjektet innebærer utprøving av legemiddelet nivolumab (immunterapi) sammen med cellegiften FLOX hos personer som har spredning av tykktarmskreft eller endetarmskreft. Denne typen kreftsykdom har vanligvis ikke effekt av immunterapi.

Hensikten med studien er å finne ut om immunsystemet kan aktiveres med FLOX, som er standardbehandling i denne situasjonen, og deretter gi halvparten av pasientene nivolumab for å se om immunterapi virker på spredningssvulstene. Da er det nødvendig å sammenligne to ellers like grupper av pasienter som blir trukket ut tilfeldig til å få enten standardbehandlingen FLOX alene eller FLOX etterfulgt av nivolumab.

 

Vitenskapelig tittel

METIMMOX-studien - behandling med cellegifta FLOX og eventuelt immunterapi for pasientar med spreiing av tjukk- eller endetarmskreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien pågår og rekrutteringen er avsluttet. 

Hva innebærer studien?

Studien skal sammenligne følgende utfall i de to pasientgruppene:
Varighet av behandlingseffekt, bivirkninger av behandling, livskvalitet for pasientene og kostnad for spesialisthelsetjenesten.

  • Du skal gjennomgå detaljert klinisk undersøkelse, blodprøveanalyse og vevsprøvetakning fra spredningssvulst. Vevsprøvene er til forskningsformål. Du kan også bli bedt om å ta flere vevsprøver fra spredningssvulst og gjennomgå ekstra MR-undersøkelse til forskningsformål.
  • Ingen ekstrautgifter for å delta i studien. 
  • Du får ikke betaling for å delta.

Vær oppmerksom

Hvis du blir trukket ut til den vekslende studiebehandlingen (FLOX etterfulgt av nivolumab) og denne virker, kan du få gunstig effekt sammenlignet med standardbehandling (FLOX alene).

Hvis behandlingen som omfatter nivolumab ikke gir ekstra effekt eller gir betydelig mer bivirkninger enn standardbehandlingen, eller hvis du blir trukket ut til standardbehandlingen, er det mulig at du ikke har noen fordeler ved å delta i studien sammenlignet med å bli behandlet på vanlig måte på sykehuset. Imidlertid kan resultatene fra studien hjelpe andre mennesker i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Principal Investigator for studien:
Professor Anne Hansen Ree, overlege ved Avdeling for onkologi.

Telefon: 67 96 00 00 (sentralbord).
Epost: postmottak@ahus.no

Deltagende sykehus: St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • St. Olavs Hospital
  • Helse Bergen
  • Sørlandet sykehus
  • Oslo universitetssykehus