Metimmox-studien

Nivolumab sammen med cellegiften FLOX ved spredning av tarmkreft

Vi undersøker om immunsystemet kan aktiveres med cellegiften FLOX hos personer som har spredning av tykktarmskreft eller endetarmskreft. Vi ser om legemiddelet nivolumab (immunterapi) sammen med FLOX virker på spredningssvulstene. Denne typen kreftsykdom har vanligvis ikke effekt av immunterapi.

Dette forskningsprosjektet innebærer utprøving av legemiddelet nivolumab (immunterapi) sammen med cellegiften FLOX hos personer som har spredning av tykktarmskreft eller endetarmskreft. Denne typen kreftsykdom har vanligvis ikke effekt av immunterapi.

Hensikten med studien er å finne ut om immunsystemet kan aktiveres med FLOX, som er standardbehandling i denne situasjonen, og deretter gi halvparten av pasientene nivolumab for å se om immunterapi virker på spredningssvulstene. Da er det nødvendig å sammenligne to ellers like grupper av pasienter som blir trukket ut tilfeldig til å få enten standardbehandlingen FLOX alene eller FLOX etterfulgt av nivolumab.

 

Hvem kan delta?

Du kan bli deltager i studien dersom du har spredning av tykktarmskreft eller endetarmskreft og tidligere ikke har fått cellegiftbehandling mot spredningen av kreftsykdommen.

For å melde interesse for studien kan du kontakte din kreftspesialist.

Hva innebærer studien?

Studien skal sammenligne følgende utfall i de to pasientgruppene:
Varighet av behandlingseffekt, bivirkninger av behandling, livskvalitet for pasientene og kostnad for spesialisthelsetjenesten.

 • Du skal gjennomgå detaljert klinisk undersøkelse, blodprøveanalyse og vevsprøvetakning fra spredningssvulst. Vevsprøvene er til forskningsformål. Du kan også bli bedt om å ta flere vevsprøver fra spredningssvulst og gjennomgå ekstra MR-undersøkelse til forskningsformål.
 • Ingen ekstrautgifter for å delta i studien. 
 • Du får ikke betaling for å delta.

Vær oppmerksom

Hvis du blir trukket ut til den vekslende studiebehandlingen (FLOX etterfulgt av nivolumab) og denne virker, kan du få gunstig effekt sammenlignet med standardbehandling (FLOX alene).

Hvis behandlingen som omfatter nivolumab ikke gir ekstra effekt eller gir betydelig mer bivirkninger enn standardbehandlingen, eller hvis du blir trukket ut til standardbehandlingen, er det mulig at du ikke har noen fordeler ved å delta i studien sammenlignet med å bli behandlet på vanlig måte på sykehuset. Imidlertid kan resultatene fra studien hjelpe andre mennesker i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Principal Investigator for studien:
Professor Anne Hansen Ree, overlege ved Avdeling for onkologi.

Telefon: 67 96 00 00 (sentralbord).
Epost: postmottak@ahus.no

Deltagende sykehus: St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?