SMASH-1 studien

Nye metoder for å tidlig oppdage alvorlig hjerterytmeforstyrrelse

Vi ønsker å studere pasienter med implantert hjertestarter (ICD) for bedre å forstå mekanismene for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse og for bedre å finne pasientene med høyest risiko for fremtidig hjerterytmeforstyrrelse.

Alvorlig hjerterytmeforstyrrelse med påfølgende hjertestans er en viktig årsak til død ved hjerte- og karsykdom.

Implantert hjertestarter (ICD) beskytter ved hjerterytmeforstyrrelse ved å gi elektrisk støt. En ICD registrerer også kontinuerlig episoder med hjerterytmeforstyrrelser, noe som vanligvis leses av regelmessig på sykehuset under ICD-kontroll.

Vi ønsker å bruke denne informasjonen, som inngår i standardoppfølging av pasienter med ICD, til å øke vår forståelse av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Gjennom denne studien vil vi også teste om blodprøver, analyser av hjertets elektrisk aktivitet (EKG) og bildetaking av hjertet (for eksempel ekkokardiografi og MR-undersøkelse) kan identifisere pasienter som får fremtidig hjerterytmeforstyrrelse.

Vi ønsker også å studere sammensetning og varianter av ulike gener med tanke på fremtidig risiko for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Nye metoder for tidlig å diagnostisere alvorlig hjerterytmeforstyrrelse kan vise seg å være av betydning for store pasientgrupper.

Hvem kan delta?

Pasienter som allerede har implantert ICD blir spurt om å delta i studien. Forutsetningen for å delta er at du er over 18 år, allerede har fått ICD og er i systemet for oppfølging ved de aktuelle universitetssykehusene som deltar i studien. Du må gi skriftlig samtykke til å delta i studien før du kan bli inkludert.

Hva innebærer studien?

Studien vil ikke kreve tilleggsundersøkelser til det du normalt gjennomgår på kontroller for ICD bortsett fra samling av ekstra blodprøver til lagring i en forskningsbiobank (fryser). Disse prøvene vil senere bli analysert i forskningsøyemed.

Vær oppmerksom

Studien medfører ingen risiko for deltageren utover fare for lokal infeksjon ved blodprøvetaking. Blodprøvetaking blir gjennomført etter standard metode, og risiko for infeksjon vurderes som lav. Det kan være litt ubehag ved sprøytestikket i forbindelse med blodprøvetaking. Gevinsten for pasienter som velger å delta i studien er bidrag til videre kunnskap innen feltet.

Kontaktinformasjon

Akershus universitetssykehus: Telefon 67 90 21 40

Stavanger universitetssykehus: Telefon 51 51 33 25

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.