SMASH-1 studien

Nye metoder for å tidlig oppdage alvorlig hjerterytmeforstyrrelse

Vi ønsker å studere pasienter med implantert hjertestarter (ICD) for bedre å forstå mekanismene for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse og for bedre å finne pasientene med høyest risiko for fremtidig hjerterytmeforstyrrelse.

Om studien

Alvorlig hjerterytmeforstyrrelse med påfølgende hjertestans er en viktig årsak til død ved hjerte- og karsykdom.

Implantert hjertestarter (ICD) beskytter ved hjerterytmeforstyrrelse ved å gi elektrisk støt. En ICD registrerer også kontinuerlig episoder med hjerterytmeforstyrrelser, noe som vanligvis leses av regelmessig på sykehuset under ICD-kontroll.

Vi ønsker å bruke denne informasjonen, som inngår i standardoppfølging av pasienter med ICD, til å øke vår forståelse av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Gjennom denne studien vil vi også teste om blodprøver, analyser av hjertets elektrisk aktivitet (EKG) og bildetaking av hjertet (for eksempel ekkokardiografi og MR-undersøkelse) kan identifisere pasienter som får fremtidig hjerterytmeforstyrrelse.

Vi ønsker også å studere sammensetning og varianter av ulike gener med tanke på fremtidig risiko for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Nye metoder for tidlig å diagnostisere alvorlig hjerterytmeforstyrrelse kan vise seg å være av betydning for store pasientgrupper.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som allerede har implantert ICD blir spurt om å delta i studien. Forutsetningen for å delta er at du er over 18 år, allerede har fått ICD og er i systemet for oppfølging ved de aktuelle universitetssykehusene som deltar i studien. Du må gi skriftlig samtykke til å delta i studien før du kan bli inkludert.

Hva innebærer studien?

Studien vil ikke kreve tilleggsundersøkelser til det du normalt gjennomgår på kontroller for ICD bortsett fra samling av ekstra blodprøver til lagring i en forskningsbiobank (fryser). Disse prøvene vil senere bli analysert i forskningsøyemed.

Vær oppmerksom

Studien medfører ingen risiko for deltageren utover fare for lokal infeksjon ved blodprøvetaking. Blodprøvetaking blir gjennomført etter standard metode, og risiko for infeksjon vurderes som lav. Det kan være litt ubehag ved sprøytestikket i forbindelse med blodprøvetaking. Gevinsten for pasienter som velger å delta i studien er bidrag til videre kunnskap innen feltet.

Kontaktinformasjon

Akershus universitetssykehus: Telefon 67 90 21 40

Stavanger universitetssykehus: Telefon 51 51 33 25

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Helse Stavanger