HELSENORGE

Obstruktiv søvnapné - persontilpasset medisin

Studiens formål er å undersøke gjennomførbarhet av ny, norskutviklet behandlingsteknologi for kronisk insomni hos pasienter med obstruktiv søvnapné.

Om studien

Deltakere som inkluderes får tilgang til en elektronisk søvndagbok i 12 uker. Du vil også få en innkalling til to søvnregistreringer i denne tidsperioden. Søvnregistreringene er av typen «polysomnografi».

Selve behandlingsutstyret utvikles av firmaet Drowzee AS og er basert på en metodikk som heter «Biofeedback» eller «EEG nevrofeedback». Utstyret består av en sensor som måler den elektriske aktiviteten som forekommer naturlig på hodebunnen samt en høyttaler som gir tilbakemelding. Målet med treningen er å slappe av mentalt og fysisk. Behandlingen består ikke av noen form for direkte stimulering. Hvem kan delta?

Det er kun en andel av pasienter som deltok i studien «Akershus Sleep Apnea Diagnostic and Treatment Evaluation» som får tilbud om deltakelse i denne studien.

Hva innebærer studien?

Det finnes ytterligere informasjon om søvndagboken på internettsiden https://capable-frontend.herokuapp.com

 Du kan lese mer om EEG nevrofeedback på internettsiden https://www.drowzee.com/Kontaktinformasjon

Harald Hrubos-Strøm
Harald.Hrubos-Strom@ahus.no 
67964015


Fant du det du lette etter?