Plan D – en undersøkelse av vitamin D ved psykoselidelser

Dette prosjektet innebærer å gjøre en randomisert placebo kontrollert klinisk studie for å undersøke effekten av vitamin D-tilskudd på psykomotorisk retardasjon ved schizofreni spektrum lidelser. Hos personer med schizofreni spektrum lidelser er det funnet sammenheng mellom lave vitamin D nivåer og økt symptomtrykk.

Om studien

Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om vitamin D sin rolle ved psykoselidelser og undersøke om den har effekt på psykomotorisk aktivitet. Psykomotorisk aktivitet handler om samspillet mellom prosesser i hjernen og kroppen og påvirker hvordan vi kommuniserer med andre, hvordan vi beveger oss og hvordan vi løser oppgaver i dagliglivet. 

Vitenskapelig tittel

Plan D – en randomisert kontrollert undersøkelse av vitamin D-tilskudd ved psykoselidelser

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2022 fram til 01.01.2025

Hvem kan delta?

Alle som får behandling for psykoselidelse ved Akershus universitetssykehus (Ahus) kan delta. 

Du kan selv velge om du vil fortelle om din deltakelse i prosjektet til fastlegen din.

Hva innebærer studien?

Hvis du samtykker til å delta blir du med i en studie der du enten vil få vitamin D-tilskudd (50 µg) eller placebo (sukkerpille) daglig i 12 uker.

Ved oppstart blir du intervjuet av en lege eller psykolog for å kartlegge din situasjon og sykehistorie, måle nåværende symptomer og hvordan du løser enkle problemoppgaver, dette tar til sammen cirka 1,5 time. Ved avslutning 12 uker senere, måles symptomer og oppgavene løses på nytt, dette tar cirka 30 minutter. 

Vi ber også om at du tar blodprøver ved oppstart og avslutning. 

Halvparten av deltakerne vil bli tilfeldig trukket ut til å få vitamin D-tilskudd, og den andre halvparten vil få placebo. Verken du eller dine behandlere vil vite om du får vitamin D-tilskudd eller placebo. 

I de 12 ukene studien varer vil du bli bedt om å bruke en applikasjon (app) på din telefon eller nettbrett med spørsmål til selvutfylling om hvordan du har det og aktiviteter du har gjort gjennom dagen. De daglige spørsmålene i appen tar kun noen få minutter å svare på, mens de ukentlige spørsmålene tar cirka 10 minutter. 

Vi vil også be deg om å bruke en skritteller for å måle fysisk aktivitet. 

I tillegg til det som er beskrevet over, ber vi deg om å samtykke til at det kan foretas oppslag i din pasientjournal. Relevante opplysninger fra pasientjournal vil være epikriser fra tidligere behandling i psykisk helsevern. 

Fordeler og ulemper

Ved å delta i prosjektet vil du bidra til økt kunnskap om vitamin D sin rolle ved psykoselidelser. Din deltakelse i prosjektet vil ikke ha noe å si for den vanlige behandlingen din, men kommer som et tillegg. 

En ulempe er at du må bruke noe tid på å gjennomføre intervju og undersøkelser knyttet til prosjektet. Du må også ta ekstra blodprøver for å måle vitamin D ved to tidspunkter. Intervjuene blir gjennomført og blodprøvene blir tatt på avdelingen der du får behandling. 

Vær oppmerksom

Noen kan få bivirkninger av vitamin D-tilskudd knyttet til at det blir for høyt nivå av vitamin D i kroppen. Man kan da få symptomer på forgiftning som innebærer kvalme, oppkast, økt vannlatning, redusert matlyst, svakhet, apati, tørste og forstoppelse. Ved slike symptomer vil bruk av vitamin D-tilskudd avsluttes og du vil få nødvendig behandling på sykehus. Dette er heldigvis svært sjeldent. 

Noen kan ha økt risiko for kalkavleiringer som resultat av vitamin D-tilskudd. For å minimere risiko for bivirkninger vil de som har høye vitamin D nivåer, høye kalsiumnivåer, nyresvikt eller forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet ikke bli inkludert i studien. Derfor vil du bli bedt om å ta blodprøve i forkant av at studien starter slik at man får kontrollert at disse nivåene er normale.

Kontaktinformasjon

Hvis du er interessert i å delta kan du gi beskjed om det til din behandler på DPS eller du kan kontakte prosjektleder eller forskningskoordinator.

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med;

Mari Nerhus
Prosjektleder
Tlf.: 66 92 60 00
E-post:
Mari.Nerhus@ahus.no

Anna Marie Galambos
Forskningskoordinator
Tlf.: 66 92 60 00
E-post: Anna.Marie.Galambos@ahus.no 


Samarbeidspartnere

Prosjektet foregår på avdeling Spesialpsykiatri og på alle DPSene i Ahus.