Prosjekt Eurostars Hypnos 1

Studiens formål er å undersøke gjennomførbarhet av ny, norskutviklet behandlingsteknologi for kronisk insomni hos pasienter med søvnproblemer etter COVID-19.

Om studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hva innebærer studien?

Deltakere som ble inkludert fikk tilgang til en elektronisk søvndagbok i 12 uker. De fikk i tillegg en selvhjelpsbok og veiledning i kognitiv atferdsterapi for insomni.

Studien skulle ha inkludert bruk av et behandlingsutstyr utviklet av firmaet Drowzee AS. Teknologien er basert på en metodikk som heter «Biofeedback» eller «EEG nevrofeedback». 

Utstyret består av en sensor som måler den elektriske aktiviteten som forekommer naturlig på hodebunnen samt en høyttaler som gir tilbakemelding. Målet med treningen er å slappe av mentalt og fysisk. Behandlingen består ikke av noen form for direkte stimulering. 

Forskningsgruppen har sammen med Drowzee AS søkt Regional Etisk komité om å få benytte utstyret i en ny studie der studenter vil bli invitert til å delta. 

Les mer om EEG nevrofeedback: https://www.drowzee.com/Vær oppmerksom

 En mulig fordel ved studiedeltagelse er bedring av søvnproblemer.

Kontaktinformasjon

Harald Hrubos-Strøm, telefon: 67 96 40 15 | e-post: hrsr@ahus.no